Databeskyttelseserklæring for Ansøgere 

Ikrafttrædelsesdato: 15. juni 2021

Alle personoplysninger, som du giver Huntsman Building Solutions ("HBS") som led i ansættelsesprocessen og/eller på anden måde i relation til en potentiel ansættelse (inklusive følsomme personoplysninger), kan blive opbevaret og behandlet som led i din registrering, ansøgning og potentielle udvælgelse samt i forbindelse med den efterfølgende ansættelse hos Huntsman Building Solutions, medmindre andet angives på tidspunktet for indsamlingen af sådanne oplysninger.  Huntsman Building Solutions vil sikre, at dine personoplysninger beskyttes i henhold til gældende bestemmelser om databeskyttelse.

Når du indsender din ansøgning og dit CV, bekræfter du, at du har læst følgende databeskyttelseserklæring for ansøgere. Hvis du ikke ønsker, at vi skal bruge dine personoplysninger som beskrevet nedenfor, beder vi dig om ikke at indsende et CV eller en ansøgning.

Databeskyttelseserklæringen til ansøgere indeholder en beskrivelse af:

 • hvilke oplysninger vi indsamler i forbindelse med ansøgnings- og ansættelsesprocessen
 • hvordan vi bruger disse oplysninger
 • hvilke tekniske midler vi bruger til at behandle dine oplysninger
 • hvem der har adgang til dine oplysninger
 • hvor længe vi opbevarer dine oplysninger
 • hvordan du kan få adgang til og opdatere de oplysninger, vi indsamler om dig
 • hvordan vi beskytter dine oplysninger, og
 • hvordan du kan kontakte os med spørgsmål og kommentarer.

 

 1. Hvilke oplysninger indsamler vi?

 

Denne databeskyttelseserklæring for ansøgere omfatter alle oplysninger, som vi modtager fra dig og indsamler og behandler om dig i forbindelse med din ansøgning og den efterfølgende ansættelsesproces.  Når ansøgningsprocessen er afsluttet, vil dine personoplysninger muligvis blive gemt og efterfølgende behandlet iht. denne erklæring med det formål at sammenligne dine evner og kvalifikationer med behovet i fremtidige stillinger (i det omfang der er hjemmel hertil i loven), at vurdere, hvorvidt du er kvalificeret til fremtidige ledige stillinger og eller at informere dig om sådanne fremtidige passende stillinger. Hvis du udvælges og tilbydes ansættelse hos Huntsman Building Solution, kan dine personoplysninger blive brugt med det formål at indgå en ansættelsesaftale med dig, herunder til at sende dig informationer i relation til ansættelsesforholdet.

Disse oplysninger omfatter: identifikations- og kontaktoplysninger, personlige egenskaber (som for eksempel køn og fødselsdato), uddannelse og erhvervserfaring (inklusive grader, certifikater, diplomer og referencer), foretrukne stillinger, styrker, interesseområder, hobbyer, videoer, lydklip, oplysninger om økonomi (f.eks. aktuel løn og ønsket løn), alle oplysninger fra dit CV, alle synlige oplysninger fra din LinkedIn-profil og andre sociale medier eller offentlige hjemmesider samt alle andre oplysninger, som du giver os skriftligt eller mundtligt i forbindelse med din ansøgninger.

 

 1. Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Dine oplysninger bruges som led i ansøgnings- og ansættelsesprocessen, herunder med henblik på:

 1. at vurdere dine evner, kvalifikationer og interesser i relation til vores kandidatprofil
 2. at undersøge dine oplysninger, følge op på referencer og/eller foretage baggrundstjek (hvis relevant)
 3. at informere dig vedrørende ansættelsesprocessen og dit kandidatur og
 4. at forbedre ansættelsesprocessen hos Huntsman Building Solutions.

Behandlingen i relation til formål 1, 2 og 3 ovenfor er nødvendig, for at der kan indgås en mulig ansættelsesaftale mellem dig og Huntsman Building Solutions, og behandlingen i relation til formål 4 er baseret på Huntsman Building Solutions legitime interesse i at forbedre sine ansættelsesprocesser på baggrund af forløbet med din ansøgning og ansættelsen af dig.

 

 1. Hvordan behandler vi dine oplysninger?

De ansøgninger, vi modtager, gemmes elektronisk af vores HR-afdeling i en digital fil på vores centrale servere eller i en online-database i skyen.

 

 1. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan blive delt med andre enheder inden for Huntsman Building Solutions. I disse enheder har HR-afdelingen og ledende medarbejdere adgang til dine oplysninger.  I særlige tilfælde kan teknisk personale få adgang til dine oplysninger, men kun i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at vores tekniske systemer fungerer korrekt.

Medmindre andet fremgår af denne erklæring, vil dine personoplysninger ikke blive afsløret for tredjemand. Dine personoplysninger kan blive afsløret for Huntsman Building Solutions affilierede selskaber og til tredjepartsorganisationer, hvis disse varetager administration eller andre opgaver for Huntsman Building Solutions. Når du indsender registreringsoplysninger eller dit CV til Huntsman Building Solutions ved hjælp af en webside tilhørende tredjemand, vil dine oplysninger og dit CV blive lagret på en server tilhørende den pågældende tredjepartsorganisation.  I så fald vil håndteringen af dine registreringsoplysninger være underlagt den pågældende udbyders databeskyttelsespolitikker.

 

 1. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Hvis du ikke indgår en ansættelsesaftale med Huntsman Building Solutions, vil de personoplysninger, som du giver i forbindelse med din ansøgning, blive opbevaret hos Huntsman Building Solutions i en periode på maks. to år, medmindre en anden opbevaringsperiode er påbudt iht. gældende lovgivning.

Hvis du bliver ansat, vil dine personoplysninger indgå i din personalefil.

 

 1. Adgang til og opdatering af dine oplysninger

Du har ret til at se, berigtige eller slette dine oplysninger ligesom du har ret til at overføre de personoplysninger, som du har givet os, til en anden organisation.  Hvis du ønsker dette, skal du klikke på følgende link for at fremsætte en anmodning om adgang som registreret (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/da-DK/anmodning-om-oplysninger).

Du er ansvarlig for de oplysninger, du giver os, og for følgerne heraf. Det er ikke tilladt at give oplysninger, som krænker forpligtelser i relation til databeskyttelse, fortrolighed, andres intellektuelle ejendomsret eller forretningshemmeligheder medmindre du har de pågældende personers udtrykkelige samtykke.  Ved at oplyse referencer garanterer du også, at du har informeret de pågældende personer om, at deres personoplysninger behandles som beskrevet i denne erklæring.

 

 1. Beskyttelsen af dine personoplysninger

Vi beskytter vores it-systemer mod uautoriseret adgang. Kun personer med tilladelse har adgang til dine oplysninger på baggrund af et personligt brugernavn og en personlig adgangskode og kun via en sikker internet- eller intranetforbindelse. De pågældende personer får udelukkende adgang til dine personoplysninger, i det omfang det er relevant for deres specifikke opgave.

Desuden har vi implementeret passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret og utilsigtet fjernelse, ændring eller afsløring samt mod misbrug, skade og tyveri.

 

 1. Kontakt

Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA, er dataansvarlig i relation til de formål, der fremgår af denne erklæring.  Hvis du ønsker at få adgang til, opdatere og/eller slette dine oplysninger, skal du klikke på følgende link for at fremsætte en anmodning om adgang som registreret (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/da-DK/anmodning-om-oplysninger).  Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du også kontakte:

Huntsman Building Solutions
Att.: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Telefon: (281) 719-6000
E-mail: [email protected]

Desuden har du altid (i) ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, (ii) re til at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage (hvis relevant) og (iii) ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne.

 1. Ændringer af denne databeskyttelseserklæring for ansøgere

Denne databeskyttelseserklæring for ansøgere ændres løbende. Den nyeste version findes altid på denne side. Datoen for den seneste ændring af denne tekst findes øverst i dokumentet. Kontrollér jævnligt, om der er offentliggjort en ny version, da disse ændringer vil gælde for dine oplysninger fra tidspunktet for offentliggørelsen.

 1. Erklæring og samtykke

Ved at indsende dine personoplysninger og din ansøgning:

 • Erklærer du, at du har læst og forstået indholdet i vores databeskyttelseserklæring for ansøgere, og at du accepterer det 
 • Erklærer du, at de oplysninger, du har givet os, er komplette og korrekte
 • Giver du dit samtykke til, at vi behandler de oplysninger, der fremgår af din ansøgning eller efterfølgende ansøgninger, og andre personoplysninger, som du måtte give os, på den måde og i det omfang der er beskrevet i denne erklæring 
 • Giver du Huntsman Building Solutions relevante affilierede selskab tilladelse til selv at verificere eller få verificeret de oplysninger, der fremgår af din ansøgning, og til selv at foretage eller få foretaget kontrol af de oplyste referencer. Der vil kun blive foretage kontrol af referencer, i det omfang der er hjemmel hertil i loven, og kontrollen kan blandt andet omfatte kreditforespørgsler, verificering af arbejdshistorik, referencekontroller, verificering af uddannelse, verificering af legitimationsoplysninger, kontrol af straffeattest, kontrol af pas, søgning på bestyrelsesposter, kontrol af kørekort, statusrapporter, verificering af arbejdstilladelse og verificering af opholdstilladelse. 
 • Giver du tilladelse til, at tredjeparter kan give Huntsman Building Solutions eller selskabets repræsentanter relevante oplysninger (herunder personoplysninger) i forbindelse med din ansøgning, og
 • Du giver samtykke til, at dine personoplysninger kan blive overført (herunder på tværs af grænser både inden for og uden for det europæiske økonomiske område) mellem Huntsman Building Solutions affilierede selskaber og/eller tredjeparter, der behandler dine personoplysninger på vegne af Huntsman Building Solutions, med det formål og i det omfang, der fremgår af denne erklæring.