Tietosuojaseloste hakijoille 

Voimaantulopäivä: 15.6.2021

 

Huntsman Building Solutionsille (”HBS”) verkossa tapahtuvan rekrytointiprosessin osana ja/tai muuten mahdollista työllistymistä varten luovuttamiasi henkilötietoja (arkaluonteiset henkilötiedot mukaan lukien) voidaan tallentaa ja käsitellä sinun rekisteröimisesi, hakemuksesi ja mahdollisen valitsemisesi tarpeisiin ja liittyen mahdolliseen myöhempään työllistymiseen tai harjoitteluun Huntsman Building Solutionsilla, jollei tietojen keräyksen aikana toisin ilmoiteta.  Huntsman Building Solutions varmistaa, että henkilötietosi suojataan kulloinkin sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

 

Lähettämällä hakemuksesi tai ansioluettelosi ilmoitat lukeneesi seuraavan tietosuojaselosteen hakijoille. Jollet halua meidän käyttävän tietojasi jäljempänä kuvatulla tavalla, älä lähetä ansioluetteloa tai hakemusta.

 

Tässä tietosuojaselosteessa hakijoille selvitetään,

 • mitä tietoja me keräämme hakemisen ja rekrytointiprosessin aikana;
 • miten me käytämme näitä tietoja;
 • millä teknisillä keinoilla käsittelemme tietojasi;
 • kenellä on pääsy tietoihisi;
 • miten pitkään me säilytämme tietojasi;
 • miten voit tarkistaa ja päivittää meidän sinusta keräämämme tiedot;
 • miten me suojelemme tietojasi ja
 • miten voit ottaa meihin yhteyttä kysymysten ja huomioiden takia.

 

 1. Mitä tietoja me keräämme?

 

Tämä tietosuojaseloste hakijoille koskee kaikkia tietoja, joita vastaanotamme sinulta ja keräämme ja käsittelemme sinusta hakemukseesi ja myöhempään rekrytointiprosessiin liittyen.  Hakuprosessin päätyttyä henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä edelleen tämän selosteen mukaisesti tarkoituksena verrata sinun taitojasi ja pätevyyksiäsi tuleviin avoimiin työpaikkoihin (sikäli kuin voimassa oleva laki sen sallii), kun sinut tunnistetaan mahdolliseksi hakijaksi avautuviin sopiviin työpaikkoihin, ja/tai ilmoittaa sinulle tällaisista avautuvista sopivista työpaikoista. Jos sinut valitaan Huntsman Building Solutionsin palvelukseen, henkilötietojasi voidaan käyttää työsuhteen solmimiseen, mukaan lukien kirjeiden tai yleisten tietojen lähettäminen sinulle työsuhteeseen liittyen.

Näihin tietoihin kuuluvat tunniste- ja yhteystiedot, henkilökohtaiset ominaisuudet (kuten sukupuoli ja syntymäaika), koulutus ja työkokemus (mukaan lukien arvosanat, todistukset, tutkinnot tai suositukset), työmieltymykset, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, harrastukset, videot, äänitallenteet, rahoitustiedot (esim. nykyinen palkka ja palkkatoivomus), kaikki tiedot ansioluettelostasi, kaikki näkyvät tiedot LinkedIn-profiilistasi ja muilta sosiaalisen median tai julkisilta verkkosivustoilta ja kaikki muut tiedot, jotka luovutat meille kirjallisesti tai suullisesti hakemukseesi liittyen.

 

 1. Miten me käytämme tietojasi?

Tietojasi käytetään hakemuksen ja rekrytointiprosessin puitteissa muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 1. taitojesi, pätevyyksiesi ja kiinnostustesi arviointi uramahdollisuuksiemme puitteissa;
 2. tietojesi tarkistaminen, suositusten tarkistaminen ja/tai taustatarkistusten suorittaminen (tarvittaessa);
 3. viestintä rekrytointiprosessista ja sinun hakemuksestasi ja
 4. Huntsman Building Solutionsin rekrytointiprosessin parantaminen.

Käsittely edellä 1, 2 ja 3 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin on välttämätöntä, jotta sinun ja Huntsman Building Solutionsin kesken voidaan mahdollisesti tehdä työsopimus, ja käsittely 4 kohdan tarkoitukseen perustuu Huntsman Building Solutionsin oikeutettuun etuun parantaa rekrytointiprosessejaan sinun hakemuksesi ja rekrytointiprosessisi etenemisen pohjalta.

 

 1. Miten me käsittelemme tietojasi?

Henkilöstöosastomme työntekijät tallentavat vastaanottamamme hakemukset sähköisesti digitaaliseen tiedostoon keskuspalvelimillemme tai verkossa käytettävään pilvipalvelimen tietokantaan.

 

 1. Kenellä on pääsy tietoihisi?

Tietojasi voidaan luovuttaa muille Huntsman Building Solutions -yksiköille. Näiden yksiköiden henkilöstöosaston työntekijät ja johtajat pääsevät käsiksi tietoihin.  Tietyissä tapauksissa tekninen henkilöstö voi päästä tietoihisi, mutta tämä on mahdollista vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä teknisten järjestelmiemme asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Henkilötietojasi ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille muutoin kuin tässä selosteessa määritellyissä tapauksissa. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Huntsman Building Solutionsin tytäryhtiöille ja ulkopuolisille organisaatioille, jotka tarjoavat hallinto- tai muita palveluja Huntsman Building Solutionsille. Kun lähetät rekisteröintitietosi tai ansioluettelosi Huntsman Building Solutionsille käyttäen ulkopuolisen tahon verkkosivustoa, tietojasi ja ansioluetteloasi isännöidään kyseisen ulkopuolisen organisaation palvelimella.  Tällöin rekisteröintitietojesi ja ansioluettelosi käsittelyyn sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjä.

 

 1. Miten pitkään me säilytämme tietojasi?

Jollet ryhdy työsuhteeseen Huntsman Building Solutionsin kanssa, Huntsman Building Solutions säilyttää hakemukseesi liittyen luovuttamasi henkilötiedot enintään kahden vuoden ajan, jollei voimassa oleva laki edellytä muun pituista säilytysaikaa.

Mahdollisen työllistymisen yhteydessä tietosi sisällytetään henkilökohtaiseen kansioosi/tiedostoosi.

 

 1. Tietojesi tarkistaminen ja päivittäminen

Sinulle on oikeus saada, oikaista tai poistaa tietosi sekä oikeus siirtää meille antamasi henkilötiedot toiselle organisaatiolle.  Napsauta tätä varten seuraavaa linkkiä, josta voit esittää rekisteröidyn tiedonsaantipyynnön (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/fi-FI/tietopyynto).

Olet vastuussa meille antamistasi tiedoista ja niiden seurauksista. Muiden yksityisyyttä, salassapitoa, immateriaalioikeuksia tai liikesalaisuuksia koskevia velvoitteita rikkovien tietojen luovuttaminen ei ole sallittu, ellei sinulla ole henkilöiden nimenomaista suostumusta.  Luovuttamalla edelleen suosituksia vakuutat, että olet ilmoittanut näille henkilöille heidän henkilötietojensa käsittelystä tässä kuvatulla tavalla.

 

 1. Tietojesi turvallisuus

Suojaamme tietotekniset järjestelmämme luvattomalta pääsyltä. Vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi tietoihisi henkilökohtaisen kirjautumisen ja salasanan avulla ja yksinomaan suojatun internet- tai intranet-yhteyden kautta. Henkilötietojesi katsominen on sallittu valtuutetuille henkilöille ainoastaan niiltä osin kuin niillä on merkitystä heidän erityisten työtehtäviensä kannalta.

Lisäksi olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet suojellaksemme tietojasi luvattomalta tai tahattomalta poistamiselta, muuttamiselta tai luovuttamiselta sekä väärinkäytöltä, vahingoittumiselta ja varastamiselta.

 

 1. Yhteystiedot

Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA, on rekisterinpitäjä tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.  Jos haluat saada, päivittää ja/tai poistaa omat tietosi, napsauta seuraavaa linkkiä, josta voit esittää rekisteröidyn tiedonsaantipyynnön (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/fi-FI/tietopyynto).  Jos sinulla on kysymyksiä, huomioita tai valituksia henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä myös seuraavaan osoitteeseen:

 

Huntsman Building Solutions
Attention: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Puhelin: (281) 719-6000
Sähköposti: [email protected]

 

Sinulla on lisäksi aina i) oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, ii) oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn (soveltuvin osin) ja iii) oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen hakijoille

Tähän tietosuojaselosteeseen hakijoille tehdään muutoksia säännöllisesti. Uusin versio löytyy aina tältä sivulta. Päivämäärä, jolloin tekstiä on viimeksi muutettu, löytyy asiakirjan alusta. Pyydämme sinua tarkistamaan säännöllisesti, onko julkaistu uusi versio, koska kyseiset muutokset tulevat voimaan sinun tietojasi koskien julkaisupäivänä.

 1. Vakuutus ja suostumus

Lähettämällä henkilötietojasi ja hakemuslomakkeesi sinä

 • vakuutat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä tietosuojaselosteessa hakijoille esitetyt väittämät; 
 • vakuutat, että antamasi tiedot ovat puutteettomat ja paikkansa pitävät;
 • suostut hakemukseesi tai myöhempiin hakemuksiisi sisältyvien tietojen ja kaikkien muiden mahdollisesti luovuttamiesi henkilötietojen käsittelyyn tässä selosteessa kuvatulla tavalla ja kuvatussa laajuudessa; 
 • valtuutat Huntsman Building Solutionsin kulloisenkin tytäryhtiön tarkistamaan tai tarkistuttamaan puolestaan kaikki hakemuslomakkeeseesi sisältyvät väittämät ja tekemään suositusten tarkistuksia. Suosituksia tarkistetaan vain kulloinkin voimassa olevan lain salliessa sen, ja tarkistukset voivat koskea muun muassa luottotietoja, työhistoriaa, suosituksia, koulutusta, valtuustietoja, rikostuomioita, passin voimassaoloa, johtoasemia, ajo-oikeutta, työlupaa ja oleskelulupaa; 
 • valtuutat minkä tahansa ulkopuolisen tahon luovuttamaan Huntsman Building Solutionsille tai sen edustajille asiaankuuluvia tietoja (myös henkilötietojasi) liittyen hakemukseesi ja
 • suostut henkilötietojesi siirtämiseen (myös rajojen yli sekä Euroopan talousalueella että sen ulkopuolelle) Huntsman Building Solutionsin tytäryhtiöiden ja/tai sellaisten ulkopuolisten tahojen kesken, jotka käsittelevät henkilötietojasi Huntsman Building Solutionsin puolesta tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin ja tarkoituksessa laajuudessa.