Jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi szabályzat 

Data intrării în vigoare: 15 iunie 2021

Orice date cu caracter personal pe care le furnizați întreprinderii Huntsman Building Solutions („HBS”) în cadrul procesului de recrutare online și/sau în orice alt mod în scopul potențialei angajări (inclusiv orice date cu caracter personal sensibile) pot fi stocate și prelucrate în scopul înregistrării, candidaturii și eventualei selecții a dumneavoastră, și în legătură cu orice angajare sau plasare ulterioară în cadrul Huntsman Building Solutions, cu excepția cazului în care se fac alte precizări la momentul colectării datelor respective.  Huntsman Building Solutions va asigura protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea.

Hatálybalépés dátuma: 2021. június 15.

 

Az Ön által az online munkaerő-felvételi folyamat részeként és/vagy egyéb módon, a potenciális foglalkoztatás érdekében a Huntsman Building Solutions („HBS”) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (az érzékeny személyes adatokat is beleértve) eltárolhatjuk és feldolgozhatjuk a regisztráció, a jelentkezés és az esetleges kiválasztás céljából, valamint a Huntsman Building Solutions vállalatnál való esetleges jövőbeli foglalkoztatáshoz vagy elhelyezkedéshez kapcsolódóan, kivéve, amennyiben az ezen adatok begyűjtésének időpontjában ezt másként nem határozzák meg.  A Huntsman Building Solutions gondoskodik arról, hogy személyes adatai az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmet élvezzenek.

 

Jelentkezése vagy önéletrajza elküldésével Ön kijelenti, hogy elolvasta az alábbi, Jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi szabályzatot. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait az alábbiak szerint használjuk, ne küldje el önéletrajzát vagy jelentkezését.

 

A Jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi szabályzat a következőket ismerteti:

 • a jelentkezési és felvételi folyamat során általunk begyűjtött adatok;
 • ezen adatok felhasználásának módjai;
 • az adatok feldolgozásához használt technikai eszközök;
 • az adatokhoz hozzáférő személyek vagy szervezetek;
 • az adatok megőrzésének időtartama;
 • az Önről begyűjtött adatok lekérdezésének és frissítésének módja;
 • az adatok számára biztosított védelem; valamint
 • kapcsolatfelvétel a vállalattal kérdések és megjegyzések esetén.

 

 1. Milyen típusú adatokat gyűjtünk?

A Jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi szabályzat minden olyan adatot érint, amelyet a jelentkezés és a további felvételi folyamat kapcsán Öntől kapunk, valamint Öntől begyűjtünk és Önről feldolgozunk.  A jelentkezési folyamat befejeződését követően személyes adatait a jelen szabályzattal összhangban megőrizhetjük és további feldolgozásnak vethetjük alá abból a célból, hogy készségeit és képesítéseit összehangoljuk a jövőben állásajánlatokkal (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszik), továbbá hogy potenciális jelöltként azonosítsuk Önt a jövőbeni megfelelő állásajánlatokat illetően, és/vagy tájékoztassuk Önt ezen jövőbeni megfelelő állásajánlatokról. Amennyiben a Huntsman Building Solutions kiválasztja és állásajánlattal keresi meg Önt, személyes adatait felhasználhatjuk a munkaviszony létesítése céljából; ide tartozik az is, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos leveleket vagy általános információkat küldünk Önnek.

Ezen adatok közé tartoznak többek között az alábbiak: azonosítási és kapcsolattartási adatok, személyes jellemzők (például a nem és a születési dátum), végzettség és munkatapasztalat (pl. a jegyek, bizonyítványok, diplomák, referenciák), munkahelyi preferenciák, erősségek, érdeklődési körök, hobbik, videók, hangfelvételek, pénzügyi adatok (pl. a jelenlegi és a kívánt munkabér), az önéletrajzban szereplő összes adat, a LinkedIn profilon és egyéb közösségi oldalakon vagy nyilvános weboldalakon látható összes adat, valamint minden további, a jelentkezés kapcsán szóban vagy írásban számunkra megadott adat.

 

 1. Milyen célokra használjuk az adatait?

Adatait a jelentkezési és felvételi folyamat keretén belül használjuk, többek között az alábbi célokra:

 1. készségek, képesítések és érdeklődési körök felmérése a karrierlehetőségek keretén belül;
 2. az adatok és referenciák ellenőrzése, és/vagy háttérellenőrzés elvégzése (adott esetben);
 3. a felvételi folyamatot és a jelöltséget érintő kommunikáció; valamint
 4. a Huntsman Building Solutions felvételi folyamatának fejlesztése.

A fenti 1., 2. és 3. célból történő feldolgozás az Ön és a Huntsman Building Solutions között esetlegesen létrejövő munkaszerződés megkötéséhez szükséges, a 4. célból történő feldolgozás pedig a Huntsman Building Solutions azon jogos érdekén alapul, hogy az Önnel lefolytatott jelentkezési és felvételi folyamat alapján fejleszthesse felvételi folyamatait.

 

 1. Hogyan dolgozzuk fel adatait?

A beérkező jelentkezéseket HR-személyzetünk elektronikusan, egy, a központi szervereinken található digitális fájlban vagy egy felhőalapú online adatbázisban tárolja.

 

 1. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Adatait megoszthatjuk más Huntsman Building Solutions szervezetekkel is. Ezen szervezeteken belül az adott szervezet HR-személyzete és vezetői férhetnek hozzá az adatokhoz.  Bizonyos esetekben a műszaki személyzet is hozzáférhet az adatokhoz, de csak a műszaki rendszereink megfelelő működésének biztosításához szükséges mértékig.

A jelen szabályzatban foglalt esetek kivételével személyes adatait semmilyen további külső féllel nem közöljük. Személyes adatait közölhetjük a Huntsman Building Solutions leányvállalataival, valamint a Huntsman Building Solutions számára adminisztrációs vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtó külső felekkel. Amikor egy külső weboldal használatával küldi el regisztrációs adatait vagy önéletrajzát a Huntsman Building Solutions számára, adatait és önéletrajzát az adott külső szervezet szervere tárolja.  Ezen esetekben a regisztrációs adatok és az önéletrajz kezelése az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatai szerint történik.

 

 1. Meddig őrizzük meg az adatait?

Amennyiben nem létesít munkaviszonyt a Huntsman Building Solutions vállalattal, a Huntsman Building Solutions legfeljebb két évig őrzi meg a jelentkezéssel kapcsolatban megadott személyes adatait, kivéve abban az esetben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok eltérő megőrzési időtartamot nem írnak elő.

Egy esetleges foglalkoztatás esetén adatai bekerülnek a személyi aktájába.

 

 1. Az adatok lekérdezése és frissítése

Joga van az adatai megtekintéséhez, javításához vagy törléséhez, valamint a vállalatnak megadott személyes adatai egy másik szervezetnek történő továbbításához.  E célból kérjük, kattintson az alábbi hivatkozásra az Érintett adathozzáférési kérelme beadásához (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).

Továbbra is Ön tartozik felelősséggel a nekünk megadott adatokért és a következményekért. Tilos olyan adatokat megadni, amelyek sértik más felek adatvédelmi, titoktartási, szellemi tulajdonnal vagy üzleti titkokkal kapcsolatos kötelezettségeit, kivéve, ha Ön megszerezte ezen felek kifejezett hozzájárulását.  A referenciák átadásával Ön azért is kezeskedik, hogy tájékoztatta az érintett feleket személyes adataik a jelen szabályzatban ismertetett módon történő feldolgozásáról.

 

 1. Az adatai védelme

Informatikai rendszereink megfelelő védelemmel rendelkeznek a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben. Adataihoz kizárólag arra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá egy személyes felhasználónév és jelszó használatával, valamint kizárólag biztonságos internet- vagy intranetkapcsolaton keresztül. A személyes adatokat a felhatalmazott személyek is csak a konkrét megbízásuk kapcsán relevánsnak tekinthető mértékig kérdezhetik le.

A fentiek mellett megfelelő műszaki, fizikai és szervezeti intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok jogosulatlan vagy nem szándékos eltávolítással, módosítással vagy közzététellel, valamint helytelen felhasználással, sérüléssel és lopással szembeni védelmét.

 

 1. Kapcsolatfelvétel

A jelen szabályzatban meghatározott célokat illetően a Huntsman Building Solutions, (10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA) tekintendő adatkezelőnek.  Amennyiben szeretné lekérdezni, frissíteni és/vagy törölni adatait, kattintson az alábbi hivatkozásra az Érintett adathozzáférési kérelme beadásához (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).  A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos kérdésekkel, megjegyzésekkel vagy panaszokkal a következő elérhetőségeken is kereshet minket:

 

Huntsman Building Solutions
Attention: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas, 77380, USA

 

Telefon: (281) 719-6000
E-mail: [email protected]

 

Mindemellett Önnek minden esetben (i) joga van tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen, (ii) joga van visszavonni a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (adott esetben), valamint (iii) joga van panaszt benyújtani az Adatvédelmi hatóságnál.

 

 1. A Jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi szabályzat módosításai

A Jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi szabályzatot rendszeresen módosítjuk. A legújabb verzió mindig megtalálható ezen az oldalon. A jelen szöveg utolsó módosításának dátuma a dokumentum fejlécében látható. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy elérhető-e a szabályzat egy újabb verziója, mivel a benne szereplő módosítások a közzététel dátumától érvényesek az Ön adataira.

 

 1. Nyilatkozat és hozzájárulás

Személyes adatai és a jelentkezési űrlap elküldésével Ön:

 • Kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi szabályzatban foglalt nyilatkozatokat; 
 • Kijelenti, hogy az Ön által megadott adatok hiánytalanok és pontosak;
 • Hozzájárul a jelentkezési űrlapon vagy a következő jelentkezések során megadott adatok, valamint minden egyéb Ön által megadott személyes adat a jelen szabályzatban ismertetett módon és mértékig történő feldolgozásához; 
 • Felhatalmazza a releváns Huntsman Building Solutions leányvállalatot az Ön által beküldött jelentkezési űrlap ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére, valamint referencia-ellenőrzések elvégzésére. Referencia-ellenőrzések elvégzésére kizárólag az alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett esetekben kerül sor; ezen ellenőrzések többek között hitelvizsgálatokat, a korábbi munkahelyek ellenőrzését, a referenciák ellenőrzését, büntetőítéletekkel kapcsolatos ellenőrzéseket, az útlevél ellenőrzését, az igazgatói tisztséggel kapcsolatos kereséseket, a járművezetői állapottal kapcsolatos jelentéseket, a munkához való jog ellenőrzését, valamint a tartózkodási engedély ellenőrzését foglalhatják magukban; 
 • Felhatalmaz minden releváns külső felet, hogy a jelentkezéséhez kapcsolódó releváns adatokat (a személyes adatait is beleértve) közölje a Huntsman Building Solutions vállalattal vagy annak képviselőivel; valamint
 • Hozzájárul személyes adatai a Huntsman Building Solutions leányvállalatai és/vagy a személyes adatait a Huntsman Building Solutions nevében, a jelen szabályzatban ismertetett célokból és mértékig feldolgozó külső felek közötti átviteléhez (az Európai Gazdasági Térség területén belüli és kívüli, határokon átnyúló átvitelt is beleértve).