Personvernerklæring på nett

1.         Vår forpliktelse til personvern

Ditt personvern er svært viktig for oss i Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA), heretter også "vi" og/eller "oss" og/eller "Huntsman Building Solutions". For å kunne bedre beskytte ditt personvern, gir vi denne erklæringen ("Personvernerklæring") der vi forklarer vår informasjonspraksis og valgene du kan ta vedrørende måten informasjonen din samles på og brukes. For å gjøre denne erklæringen enklere å finne, gjør vi den tilgjengelig på hjemmesiden vår og over alt der det kan bli bedt om personopplysninger.

1.1       Vi oppfordrer deg på det sterkeste å lese denne erklæringen og sørge for at du forstår vår praksis fullt ut i forhold til personlige data, før du benytter deg av noen av våre tjenester. Hvis du leser og forstår denne personvernerklæringen fullt ut, men fortsatt er imot våre praksis, må du straks forlate nettsiden vår og unngå eller avbryte all bruk av noen av tjenestene våre. Hvis du har lest denne erklæringen men ønsker ytterligere oppklaring, kontakt oss på [email protected].

 

2.         Viktig informasjon

 

2.1       Hensikten med denne personvernerklæringen er å gi deg tydelig forklaring på hvilken personopplysninger vi innhenter, når, hvorfor og hvordan vi samler, bruker og deler dine personopplysninger og den forklarer dine lovfestede rettigheter. Denne personvernerklæringen er ikke beregnet på å overstyre vilkårene i noen kontrakt du har med oss, eller rettigheter du kan ha under gjeldende datavernlover.

2.2       Vær oppmerksom på at nettsiden vår inneholder lenker til tredjepartsnettsider som vi ikke er ansvarlige for. Vennligst gå gjennom personvernretningslinjer til slike tredjepartsnettsider dersom du besøker dem.  Denne personvernerklæringen tar ikke for seg noen tredjeparters personvern- eller informasjonspraksis.

2.3       Vår nettside benytter informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for å samle automatisk visse data vedrørende interaksjoner med besøkende. Noe av denne informasjonen kan inkludere personopplysninger. Vi forklarer mer om informasjonen vi innhenter med informasjonskapsler og sporingsteknologi i punkt 10.

2.4       Det er spesielt viktig å beskytte de helt unges personvern. Derfor samler vi og oppbevarer aldri informasjon på nettsiden vår eller offline fra de som vi faktisk vet er under 13, og ingen del av nettsiden vår er strukturert til å trekke til seg noen under 13 år. Foreldre og verger skal til enhver tid ha tilsyn med deres barns aktiviteter. Hvis vi får vite at vi har hentet inn eller mottatt personlige data fra en som er under 13 år uten at foreldresamtykke er bekreftet, vil vi slette den informasjonen. Hvis du tror vi kan ha informasjon fra eller om en som er under 13 år, ta kontakt med oss på [email protected].

 

3          Hvilken informasjon innhenter vi og hvordan gjør vi det?

 

3.1       personopplysninger samles når du frivillig sender dem gjennom et skjema på nettsiden, hvis du registrerer deg hos oss eller bruker en av våre nettside- eller nettjenester. Nettsiden vår samler inn automatisk visse data vedrørende interaksjonen med besøkene som fasiliterer drift, administrasjon og planlegging. Noe informasjon som kan utgjøre personopplysninger (som din nettlesertype, operativsystem, IP-adresse, domenenavn, antall ganger du besøkte nettsiden, datoene du besøkte nettsiden, dato og tidspunkt for en forespørsel på nett, tiden som kreves for å laste ned informasjon du ba om, feilkoder generert når nettleseren din er i kontakt med nettsiden vår og mengden tid du tilbragte på nettsiden) kan samles via informasjonskapsler og andre sporingsteknologier. Samlet informasjon (som hvor mange ganger besøkende logger på nettsiden vår)  kan også innhentes. Vi forklarer mer om vår bruk av informasjonskapsler og sporingsteknologi i punkt 10.

3.1.1     Hvis du registrerer deg eller kontakter oss som enkeltperson, vil vi innhente ditt navn, telefonnummer, din e-postadresse og adresse (eller bare poststed) og noe annen informasjon så vi kan følge opp forespørselen din på en god nok måte (sammen, "Identifikasjonsdata") og kanskje noe informasjon om enheten du brukte til å få tilgang til vår nettside og nettjenester ("enhetsdata"), eller

3.1.2     Hvis du registrerer deg eller tar kontakt med oss på vegne av et selskap, innhenter vi bedriftsidentifikasjonsdata fra selskapets representant og enhetsdata.

3.2       Hvis du kontakter oss via endre offlinemetoder for å kjøpe våre produkter eller tjenester eller ved å bruke en eller flere kontaktmetodene som er gitt offline, innhenter vi identifikasjons- og betalingsdata som er relevant for salg og levering av varene og tjenestene eller for å svare på din forespørsel eller klage og, så langt som nødvendig, for behandlingen og oppfyllelsen av bestillingen og pågående levering av tjenestene våre.

3.3       Hvis du samhandler med oss via sosiale medier, f.eks. Facebook, Pinterest, Twitter, samler vi påloggingsinformasjon og alle personopplysninger du gir frivillig. Hvis du laster opp innhold, inkludert dine personopplysninger, til et sosialt nettverk og deretter tagger nettsiden vår, blir innsendingen din underlagt det sosiale nettverkets bruksvilkår og personvern erklæring, selv når du legger ut et innlegg på en offisiell Huntsman Building Solutions-side på det sosiale nettverket. Vi har ikke kontroll over disse bruksvilkårene og personvernretningslinjene, og har ikke gått gjennom tilstrekkeligheten av dem. Du skal derfor gå gjennom disse før du sender personopplysninger.

 

4          Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

 

4.1       For å kommunisere med deg.

 

Vi bruker dine personopplysninger til å svare på dine henvendelser og/eller klager om våre produkter eller tjenester eller noen annen forespørsel du sender til oss gjennom kontaktskjemaet og bekrefte din identitet der det er behov for det.

 

4.2       For å gi våre produkter og tjenester

 

Vi samler inn personopplysninger for å tilby våre produkter og/eller tjenester og deres funksjoner. Vi kan bruke opplysningene som er samlet inn for å validere ordren eller abonnementet ditt, behandle din betaling og levere produktene og tjenestene du ba om, bestilte eller som du abonnerte på. Vi vil også bruke dine personopplysninger så langt det er nødvendig for behandlingen og gjennomføringen av ordren din i tillegg til å gi kundestøtte.

 

Vi bruker også denne informasjonen til kundebehandlingsformål, for å ivareta vårt forhold til deg, med sikte på å levere fremragende kundeopplevelse.

4.3       For interne bedriftsformål som:

4.3.1     å forbedre våre produkter for å gjøre dem egnet for våre kunders behov og for å få innsikt knyttet til mulige forbedringer;

4.3.2     å forbedre tjenestene våre til deg og tilpasse nettleseropplevelsen din. Noe av informasjonen (spesielt informasjonen som er innhentet av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi) hjelper oss å gjøre nettsiden bedre, og

4.3.3     spore eventuell svindelaktivitet og andre upassende aktiviteter og overvåke integriteten til innholdet på nettsiden vår.

 

5          Gjennomføre direktemarkedsføring:

 

Vi kan bruke dine personopplysninger, inkludert informasjon knyttet til ordren din, som din adresse for direktemarkedsføringsformål. Vi kan for eksempel sende deg e-post for å informere deg om nyheter og oppdateringer om våre produkter og tjenester. Dette kan være i form av e-post, post, SMS, telefon- eller målrettete nettannonser. Der det er påkrevd ved lov, vil vi innhente ditt samtykke før vi sender deg slik markedsføringsinformasjon.

 

5.1       For å beskytte ditt personvern og sikre at du har kontroll over bruken av dine personopplysninger, vil vi alltid gi deg muligheten til å "velge bort" direktemarkedsføring (eller trekke ditt samtykke) når du kontakter oss i forbindelse med et produkt eller en tjeneste eller du får noen e-post, tekst eller annen kommunikasjon i forbindelse med direktemarkedsføring.

5.2       Du har rett når som helst til å forhindre direktemarkedsføring av noe slag - Dette kan gjøres med følgende lenke for å velge bort henvendelser, lagt ved hver kommunikasjon eller ved å sende e-post til [email protected].

 

5.3       Basert på informasjonen vi har om deg, iverksetter vi trinn for å begrense direktemarkedsføring til et rimelig og forholdsmessig nivå, og sende deg kommunikasjoner som vi tror kan være aktuelle og av interesse for deg, basert på informasjonen vi har om deg.

6          Lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger:

 

6.1       Vi vil bare innhente, bruke eller dele dine personopplysninger med henblikk på det som fremgår av denne personvernerklæringen, der vi er trygg på at:

6.1.1     vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å utføre en kontrakt eller iverksette tiltak for å inngå i en kontrakt med deg. For at vi skal kunne levere vårt produkt og våre tjenester, vil det for eksempel være nødvendig for oss å behandle visse personopplysninger for å gjennomføre ordren din, eller

6.1.2     vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å støtte legitime interesser som vi har som bedrift for å gi kundene våre produkter og tjenester, forutsatt at det utføres til enhver tid på en måte som er forholdsmessig, og som respekterer dine personvernrettigheter. Vi bestreber oss for eksempel alltid på å gjøre produktene og tjenestene våre bedre for at de skal tilpasses våre kunders behov. Vi gjennomfører også behandling med henblikk på å bli kjent med kunden vår og ivareta forholdet vårt til deg, med sikte på å levere fremragende kundeopplevelse, eller

6.3.1     vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å overholde en relevant eller lovfestet forpliktelse vi har. For eksempel for å føre riktige forretningsjournaler, overholde lovkrav fra offentlige myndigheter og overholde gjeldende lover og forskrifter eller som pålagt ved lov på annen måte, eller

6.1.4     du har gitt oss ditt samtykke ved å bruke dine personopplysninger til det formålet (f.eks. der du gir oss samtykke til markedsføring).

6.2       Der ditt samtykke er grunnlaget for databehandling, har du rett til når som helst å trekke ditt samtykke og dermed forhindre den behandlingen.

 

7          Hvordan vi beskytter og lagrer dine personopplysninger

 

7.1       Datasikkerhet

7.1.1     For å unngå uautorisert tilgang, ivareta datanøyaktighet og sikre riktig bruk av informasjon, har vi satt på plass behørige fysiske, elektroniske og administrasjonsprosedyrer for å sikre informasjonen vi samler inn. Noen av trinnene vi har er: stille krav til vårt personale og våre serviceleverandører om konfidensialitet, destruere eller permanent anonymisere personopplysninger hvis de ikke lenger trengs med sikte på formålet. Huntsman Building Solutions vil overholde gjeldende lover ved eventuelt brudd på sikkerheten, konfidensialiteten eller integriteten til dine personopplysninger og, der vi anser det for egnet eller der det er påkrevd ved gjeldende lov, varsle deg via e-post, tekstmelding eller synlig innlegg på nettsiden vår så raskt som mulig og uten unødig forsinkelse, så langt det er i samsvar med (i) de legitime behovene til rettshåndhevende organer eller (II) noen nødvendige tiltak for å avgjøre omfanget av misligholdet og gjenopprette datasystemets rimelige integritet.

7.1.2     Sikkerheten til personopplysningene beror imidlertid delvis på sikkerheten til enheten som brukes til å kommunisere med oss, sikkerheten du bruker til å beskytte påloggingsinformasjonen din (der det er aktuelt) og sikkerheten som er gitt av din leverandør av Internettjenesten din. Vi gjør kommersielt rimelig innsats for å gjøre innsamlingen og sikkerheten til informasjonen, i samsvar med denne personvernerklæringen og alle gjeldende lover og forskrifter.

7.1       Dataoppbevaring

7.2.1     Vi kan oppbevare dataene dine så lenge som nødvendig for å levere våre produkter og tjenester, og utover den tid i den grad det er lovlig tillatt og basert på våre juridiske forpliktelser (f.eks. når det gjelder fakturalagring) eller legitime interesser (f.eks. ved oppbevaring av data med henblikk på å svare på mulige tvister eller klager).

7.2.2     Vi fører også en dataoppbevaringspolicy som vi anvender på informasjonen vi har ansvar for. Når det ikke lenger er behov for dataene dine, vil vi sikre at de er slettet eller anonymisert.

 

8          Vi kan dele dine personopplysninger

 

Huntsman Building Solutions kan dele dine personopplysninger med tredjeparter (eller på annen måte la dem få tilgang til dem) kun på følgende måter og i følgende tilfeller:

 

8.1       til andre Huntsman Building Solutions' tilknyttede parter med henblikk på det som er nevnte i denne personvernerklæringen.

8.2       med noen tredjeparter som den aktuelle enheten i Huntsman Building Solutions har underkontrakter med for hele denne behandlingen eller deler av den. Formålet med denne overføringen vil være å kunne bidra til å administrere vår bedrift og levere tjenester.  Vi kan for eksempel overføre dine personopplysninger til en serviceleverandør i den grad det er nødvendig for å fullføre en bestilling og levere produktet ditt. Andre tilfeller kan inkludere overføringer til leverandører av e-markedsføringstjenester, hostingleverandører og andre relevante roller.  Vær oppmerksom på at vi aldri vil selge dine personopplysninger til en tredjepart. Disse tredjeparter har samtykket i konfidensialitetsrestriksjoner og bruker alle personopplysninger vi deler med dem eller som de samler på våre vegne utelukkende med henblikk på å gi oss den avtalte tjenesten.

8.3       Der det er tillatt ved lokale datavernlover, kan Huntsman Building Solutions informere om eller på annen måte tillate andre tilgang til dine personopplysninger etter en juridisk forespørsel, som stevning, rettslige prosedyrer, ransakelsesordre eller rettskjennelse, eller i samsvar med gjeldende lover, hvis vi har god tro på at loven krever det av oss, med eller uten varsel til deg. Hvis det er grunn for det, kan vi også tillate tilgang til denne informasjonen i spesielle nødstilfeller der det er snakk om risiko for fysisk sikkerhet.

8.4       Vi kan gi videre alle personopplysninger eller annen informasjon som er skaffet fra eller om deg, til tredjeparter i forbindelse med en fusjon, et oppkjøp, konkurs eller salg av alle eller størsteparten av våre aktiva, i den grad at dette er nødvendig for prosessen.

 

9          Overføre personopplysninger globalt

 

9.1       Dine personopplysninger kan overføres og lagres utenfor landet der du bor, og være underlagt forskjellige standarder for datavern. Hvis du bor i EU, skal du særlig være oppmerksom på at dine personopplysninger kan deles med og overføres til Huntsman Building Solutions' tilknyttede parter og tredjepartsleverandører av tjenester, som befinner seg utenfor EU. Vi vil ta behørig trinn for å sikre at overføringer av personopplysninger er i samsvar med gjeldende lov og nøye behandlet for å beskytte dine personvernrettigheter og -interesser og at overføringer er begrenset til land der vi er anerkjent for å gi et tilstrekkelig nivå av juridisk beskyttelse eller der vi er trygge på at alternative ordninger er på plass for å beskytte dine personvernrettigheter. Derfor vil vi:

9.1.1     forsikre oss om at overføringer i Huntsman Building Solutions og deres tilknyttede parter vil bli dekket av en avtale som inngås av medlemmer av Huntsman Building Solutions Group (en intra-gruppeavtale) som forplikter hvert medlem til å sikre at personopplysninger blir gitt et tilstrekkelig og konsekvent nivå av beskyttelse når de overføres innad i konsernet;

9.1.2     når vi overfører dine personopplysninger utenfor Huntsman Building Solutions eller til tredjeparter som bidrar i levering av våre produkter og tjenester, vil skaffe kontraktfestede forpliktelser fra dem for å beskytte dine personopplysninger. Noen av disse forsikringene er godt gjenkjente sertifiseringsordninger som EU - USA personvernskjoldet for beskyttelsen av personopplysninger overført fra innenfor EU til USA eller

9.1.3     der vi mottar forespørsler om informasjon fra retthåndhevelse eller lovgivere, vil vi validere disse forespørslene nøye før personopplysninger gis videre.

9.2       Du har rett til å kontakte oss for mer informasjon om sikkerhetsanordningene vi har fått på plass (inkludert en kopi av relevante kontraktfestede forpliktelser) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger når disse overføres som oppgitt over.

 

10        Bruk av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

 

Huntsman Building Solutions bruker visse overvåkings- og sporingsteknologier (som informasjonskapsler, beacons, piksler, tagger og skripter). Disse teknologiene brukes for å ivareta, levere og forbedre tjenestene våre på vedvarende basis, og for å gi kundene våre en bedre opplevelse.  Takket være disse teknologiene, kan vi for eksempel lagre og holde oversikt over våre kunders preferanser og autentisert økter, til å gjøre tjenestene våre sikrere, identifisere tekniske problemer, brukertrender og effektiviteten av kampanjer, og overvåke og forbedre den generelle ytelsen til tjenestene våre.

 

Vær oppmerksom på at tredjepartstjenester som plasserer informasjonskapsler eller benytter andre sporingsteknologier gjennom våre tjenester, kan ha sine egne retningslinjer vedrørende måte de samler og lagrer informasjon på. Slik praksis omfattes ikke av vår personvernerklæring og vi har ingen kontroll over dem.

 

10.1     Informasjonskapsler

10.1.1   Vår nettside benytter informasjonskapsler, nett-beacons og lignende teknologier ("Informasjonskapsler") til å spore informasjon som vi har fått fra nettleseren din når du bruker nettsiden vår. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som lastes ned og lagres på dine enheter som lar deg bruke Internett f.eks. datamaskinen din, smarttelefonen eller nettbrettet - som et minne for en nettside. Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler.

10.2     Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden vår:

10.2.1   Nødvendige informasjonskapsler

 

Nødvendige informasjonskapsler er avgjørende og hjelper deg å navigere på nettsiden vår. Dette bidrar til å støtte sikkerhets- og grunnleggende funksjonalitet og kreves for at nettsiden vår skal virke som den skal. Hvis du blokkerer disse informasjonskapslene, kan vi derfor ikke garantere din bruk eller sikkerheten under besøket ditt.  Funksjonelle informasjonskapsler

10.2.2   Funksjonelle informasjonskapsler

 

Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å gi deg den beste brukeropplevelsen. Disse informasjonskapslene brukes for eksempel til å tilpasse innhold for deg i tråd med hvor du befinner deg. De gjør det også mulig for nettsiden vår å huske valg du har gjort (som å slå av bruk av informasjonskapsler eller stedet du har valgt tidligere) for å gi mer personlig tilpassede funksjoner.

10.2.3   Ytelsesinformasjonskapsler

 

Ytelsesinformasjonskapsler hjelper oss å forstå atferden til brukere av nettsiden vår. Dette lar oss kontinuerlig forbedre nettsiden vår for å gi best informasjon for å støtte formålene med prosjektet vårt. Disse informasjonskapslene brukes også til å hjelpe oss forstå hvor effektiv nettsiden vår er. Disse informasjonskapslene forteller oss for eksempel hvilke sider besøkende oftest går til og om de får feilmeldinger fra nettsider.

10.2.4   Alle informasjonskapslene administreres av tredjeparter, og du kan se tredjepartenes egne personvernerklæringer for å få mer informasjon. Vi bruker spesielt Google Analytics, som lar oss evaluere hvordan du og andre nettbrukere benytter nettsiden vår. Denne informasjonen er avgjørende i å hjelpe oss å kontinuerlig forbedre vår nettsides funksjon. De kan oppbevares i fra 30 minutter til to år. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene om din bruk av vår nettside (inkludert din IP-adresse) vil bli overført til og lagres av Google Inc på servere i USA.

10.3     Kontroller innstillingene dine for informasjonskapsler:

 

Når du har gitt oss ditt samtykke i bruken av informasjonskapsler, vil vi lagre en informasjonskapsel på datamaskinen eller enheten din for å huske dette til neste gang. Med Internettlesere kan du endre dine innstillinger for informasjonskapsler, for eksempel for å blokkere visse typer informasjonskapsler eller filer. Derfor kan du blokkere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen på nettleseren din som lar deg avvise innstillingen av alle eller noen informasjonskapsler.  Hvis du derimot bruker nettleserinnstillingene dine ti lå blokkere alle informasjonskapsler, vil du kanskje ikke kunne få tilgang til hele nettsiden eller deler av den, på grunn av det faktum at noen av dem kan være funksjonsinformasjonskapsler. For mer informasjon om å slette eller blokkere informasjonskapsler, gå til: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

11        Dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger

 

11.1     Underlagt avsnitt 11.2 har du følgende rettigheter med visse unntak, og i noen tilfeller avhengig av behandlingsaktiviteten vi foretar:

11.1.1   til å protestere mot behandling som vi har forsvart på grunnlag av en legitim interesse og til å protestere (uten behov for å gi noen forklaring) mot direktemarkedsføring;

11.1.2   til å be om at vi gir deg et eksemplar av dine personopplysninger som vi har og du har rett til å bli informert om; (a) kilden til personopplysningene dine; (b) formålene, juridisk grunnlag og metoder for behandling; (c) datakontrollørens identitet, og (d) enhetene eller kategoriene i enheten som dine personopplysninger kan bli overført til;

11.1.3   til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger: (a) der nøyaktigheten av personopplysningene bestrides; (b) behandlingen er lovlig men du protesterer mot behandlingen av personopplysningene; (c) vi trenger ikke lenger personopplysningene til det formålet de var innhentet til, men de er påkrevd for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av et rettskrav;

11.1.4   for å be om at vi sletter dine personopplysninger i begrensede omstendigheter (f.eks. der de ikke lenger kreves i forbindelse med formålet/formålene som de ble innhentet eller behandlet til);

11.1.5   for, i begrensede omstendigheter, å be om at vi overfører dine data til et annet selskap i maskinleselig format (dataportabilitet);

11.1.6   for å trekke ditt samtykke;

11.1.7   for å be om at vi endrer måten som vi kontakter deg med henblikk på markedsføring;

11.1.8   for å be om at vi korrigerer eller oppdaterer eventuelle feil i dine personopplysninger, etter behov;

11.1.9   for å skaffe en kopi av sikkerhetsanordningene som dine personopplysninger overføres til utenfor EU i henhold til; og

11.1.10 for å sende en klage via din lokale tilsynsmyndigheter i forbindelse med datavern.

11.2     Vi kan be deg om mer informasjon for å bekrefte din identitet og i forbindelse med sikkerhetsformål, før vi gir videre personopplysningene som du er bedt om å oppgi. Vi forbeholder oss retten til å belaste et gebyr der det er tillatt ved lov, for eksempel hvis din forespørsel er åpenbart ubegrunnet eller i overkant.

12        Endringer i denne personvernerklæringen

 

Vi kan oppdatere og endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, for å holde den oppdatert med juridiske krav og måten vi driver virksomheten vår på. Sjekk disse sidene med jevne mellomrom for den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen.

 

13        Kontaktinformasjon

 

13.1     Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i avsnitt 11, kan du kontakte oss på:

13.1.1   Via e-post: [email protected]

 

13.1.2   Via brev til personvernteamet: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380 USA

13.1.3   På telefon: +1 281 719 6000

 

Vi vil prøve å løse klager vedrørende din bruk av personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen.

13.2     For de som bor i EU-medlemsland, har dere også rett til når som helst å sende en klage via deres nasjonale tilsynsmyndighet for datavern.  Vi oppfordrer deg imidlertid til først å ta kontakt med oss.