Personvernmelding for søkere 

Ikrafttredelsesdato: 15. juni, 2021

Alle personopplysninger du gir til Huntsman Building Solutions ("HBS") som ledd i rekrutteringsprosessen på nett og/eller på annen måte for potensiell sysselsetting (inkludert alle sensitive personopplysninger) kan oppbevares og behandles med henblikk på din registrering, søknad og potensielle utvelgelse, og i forbindelse med en hvilken som helst etterfølgende ansettelse eller stilling hos Huntsman Building Solutions, med mindre annet er oppgitt på tidspunktet da de personopplysningene ble innhentet.  Huntsman Building Solutions vil forsikre seg om at dine personopplysninger er beskyttet i samsvar med gjeldende personvernlover.

Når du sender søknaden eller CV-en din, erklærer du at du har lest følgende personvernmelding for søkere. Hvis ikke du vil at vi skal bruke dataene dine slik det fremgår nedenfor, ber vi deg la være å sende CV eller søknad.

Denne personvernmeldingen for søkere forklarer:

 • hvilken informasjon vi innhenter i forbindelse med søknaden og rekrutteringsprosessen,
 • hvordan vi bruker disse opplysningene,
 • hvilken tekniske metode vi bruker til å behandle opplysningene dine,
 • hvem som har tilgang til opplysningene,
 • hvor lenge vi oppbevarer opplysningene dine,
 • hvordan du kan finne og oppdatere opplysningene vi innhenter om deg,
 • hvordan vi beskytter opplysningene dine,
 • hvordan du kan nå oss med spørsmål og kommentarer.

 

 1. Hvilke opplysninger innhenter vi?

Denne personvernmeldingen for søkere dekker alle data som vi mottar fra deg og innhenter og behandler om deg i sammenheng med søknaden din og den videre rekrutteringsprosessen.  Etter at søknadsprosessen er fullført, kan dine personopplysninger oppbevares og behandles videre i samsvar med denne meldingen, med henblikk på å matche din kompetanse og dine kvalifikasjoner med ledige stillinger i fremtiden (der det er tillatt ved lov), der du identifiseres som en potensiell kandidat for egnede stillinger i fremtiden og/eller for å informere deg om slike egnede ledige stillinger i fremtiden. Hvis du er valgt til en stilling hos en Huntsman Building Solution, kan dine personopplysninger brukes med henblikk på å inngå i et arbeidsforhold, inkludert å sende deg korrespondanse eller generell informasjon knyttet til arbeidsforholdet.

Disse dataene inkluderer: ID- og kontaktdetaljer, personlige egenskaper (som kjønn og fødselsdato), utdanning og arbeidserfaring (inkludert grader, attester, diplomer, referanser), foretrukne stillinger, sterke sider, interesseområder, hobbyer, videoer, lydsnutter, økonomiske opplysninger (f.eks. nåværende og ønsket lønn), alle opplysninger fra CV-en din, alle synlige data fra LinkedIn-profilen din og andre sosiale medier eller offentlige nettsider, og all annen skriftlig eller muntlig informasjon du gir oss i forbindelse med søknaden din.

 1. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Opplysningene dine vil bli brukt innenfor rammeverket for søknaden og rekrutteringsprosessen, inkludert for å:

 1. evaluere dine kompetanseområder, kvalifikasjoner og interesser innenfor rammeverket av våre karrieremuligheter,
 2. kontrollere dine data, sjekke referanser og/eller utføre bakgrunnssjekk (der det er aktuelt),
 3. kommunikasjon vedrørende rekrutteringsprosessen og ditt kandidatur, og
 4. gjøre forbedringer i rekrutteringsprosessen til Huntsman Building Solutions.

Behandlingen med henblikk på 1, 2 og 3 over er nødvendig for den mulige inngåelsen av en arbeidskontrakt mellom deg og Huntsman Building Solutions. Behandlingen med henblikk på punkt 4 er basert på Huntsman Building Solutions' legitime interesse i å forbedre sin rekrutteringsprosess, på grunnlag av søknads- og rekrutteringsprosessen med deg.

 1. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Søknader som vi mottar lagres elektronisk av vårt HR-personale i et digitalt arkiv på våre sentrale servere eller i en nettdatabase i skyen.

 1. Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysningene dine kan deles med andre Huntsman Building Solutions-enheter. Innenfor disse enhetene har HR-personale og ledere tilgang til opplysningene dine.  I visse tilfeller kan teknisk personale få tilgang til dataene dine, men bare i den grad at dette er nødvendig for å sikre at de tekniske systemene våre fungerer som de skal.

Bortsett fra det som fremgår av denne meldingen, vil dine personopplysninger ikke gis videre til tredjeparter. Dine personopplysninger kan gis videre til Huntsman Building Solutions' tilknyttede parter og til tredjepartsorganisasjoner som leverer administrasjon eller andre tjenester til Huntsman Building Solutions. Når du sender registreringsinfornasjon eller din CV til Huntsman Building Solutions via en tredjeparts nettside, vil dine opplysninger og CV-en din hostes på serveren til den tredjepartsorganisasjonen.  I så fall vil håndteringen av din registreringsinformasjon og CV bli underlagt den leverandørens retningslinjer for personvern.

 1. Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene dine?

Hvis ikke du går inn i et arbeidsforhold med Huntsman Building Solutions, blir dine personopplysninger levert i forbindelse med søknaden din oppbevart av Huntsman Building Solutions i en periode på maks. to år, med mindre gjeldende lov krever en annen oppbevaringsperiode.

Ved mulig ansettelse, blir opplysningene dine inkludert i personalmappen din.

 1. Se og oppdatere dataene dine

Du har rett til å se, korrigere eller slette dataene dine i tillegg til retten til å overføre personopplysningene som du har gitt oss, til en annen organisasjon.  For å gjøre det, klikk på lenken nedenfor for å sende en forespørsel datapersontilgang (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/no-NO/dataforesporsel).

Du blir værende ansvarlig for dataene du gir oss og for konsekvensene. Det er ikke tillatt å gi informasjon som bryter med forpliktelser knyttet til andres personvern, konfidensialitet, immateriell eiendom eller handelshemmeligheter, med mindre du har deres uttrykkelige samtykke.  Når du gir videre referanser, garanterer du også at du har informert de enkeltpersonene om behandlingen av deres personopplysninger, som beskrevet her.

 1. Sikkerheten til opplysningene dine

Vi sikrer våre IT-systemer mot uautorisert tilgang. Kun autoriserte personer har tilgang til dine data, basert på personlig påloggingsnavn og -passord og kun via en sikker Internett- eller Intranett-forbindelse. De autoriserte personenes innsyn i personopplysningene er tillatt kun i den grad det er relevant i sammenheng med deres spesifikke tildeling.

Vi har også implementert egnede tekniske, fysiske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte dine data mot uautorisert eller utilsiktet fjerning, endring eller videreformidling og mot misbruk, skade og tyveri.

 1. Kontakt

Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA, er datakontrolleren til formålene som er spesifisert i denne meldingen.  Hvis du vil ha innsyn i, oppdatere og/eller slette opplysningene dine, klikk på lenken nedenfor for å sende en forespørsel datapersontilgang (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/no-NO/dataforesporsel).  For spørsmål, kommentarer eller klager vedrørende behandlingen av dine personopplysninger, kan du også kontakte:

Huntsman Building Solutions
ved: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Telefon: (281) 719-6000
E-post: [email protected]

Du har også alltid (i) rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger, (ii) rett til å trekke tilbake ditt samtykke i behandlingen av dine personopplysninger (der det er aktuelt) og (iii) rett til å sende inn en klage til datavernmyndighetene.

 1. Endringer i denne personvernmeldingen for søkere

Endringer foretas i denne personvernmeldingen for søkere med jevne mellomrom. Den nyeste versjonen kan alltid finnes på denne siden. Datoen da denne teksten ble sist endret, står øverst på dokumentet. Vennligst sjekk med jevne mellomrom om en ny versjon er publisert, da disse endringene vil gjelde for dataene dine på publiseringsdatoen.

 1. Erklæring og samtykke

Når du sender inn dine personopplysninger og søknadsskjemaet ditt,

 • erklærer du at du har lest, forstått og akseptert uttalelsene som fremgår av denne personvernmeldingen for søkere, 
 • erklærer du at informasjonen som er gitt av deg er fullstendig og nøyaktig,
 • samtykker du i behandlingen av informasjonen som står i søknaden din eller etterfølgende søknader, og alle andre personopplysninger du kan komme til å gi, på den måten og i det omfanget som er beskrevet i denne meldingen, 
 • autoriserer du den aktuelle parten tilknyttet Huntsman Building Solutions til å verifisere på deres vegne alle uttalelser i søknaden din og til å sjekke referansene. Referansesjekk vil kun bli utført der det er tillatt i samsvar med gjeldende lov, og kan inkludere kredittsjekk, verifisering av tidligere arbeid, referansesjekk, verifisering av utdanning, akkreditiver, sjekk av rulleblad, pass, søk i styreverv, førerkortstatusrapporter, verifisering av rett til arbeid og oppholdsstatus, blant annet. 
 • Autoriser alle relevante tredjeparter til å gi Huntsman Building Solutions eller deres representanter relevant informasjon (inkludert dine personopplysninger) i forbindelse med søknaden din, og
 • samtykk i overføringen av dine personopplysninger (inkludert overføringer til andre land i og utenfor EØS) mellom Huntsman Building Solutions' tilknyttede parter og/eller tredjeparter som behandler dine personopplysninger på vegne av Huntsman Building Solutions med henblikk på og i det omfang som er beskrevet i denne meldingen.