Begäran om data

Dina rättigheter och val

Vi erbjuder dig vissa val i samband med den personliga informationen vi samlar in från dig. Du kan välja att inte ta emot e-postmeddelanden från oss genom att klicka en av avanmälningslänkarna i våra e-postmeddelanden. Dessutom, för att uppdatera dina preferenser eller skicka in en förfrågan, kontakta oss via länkarna nedan eller följ anvisningarna i avsnittet "Hur du kontaktar oss" i integritetsmeddelandet online. I den utsträckning som anges i lagen i din jurisdiktion kan du begära tillgång till den personliga information vi har om dig eller begära att vi korrigerar, ändrar eller tar bort informationen genom att kontakta oss så som anges ovan. Där så föreskrivs i lagstiftningen, kan du ta tillbaka alla samtycken du tidigare gett oss eller när som helst och av legitima skäl motsätta dig behandlingen av din personliga information, och i så fall kommer vi att tillämpa dina preferenser framöver.

Göra en förfrågan om dina personuppgifter
Klicka här

Observera att Huntsman Building Solutions inte har sålt några personuppgifter under de senaste tolv (12) månaderna.

Hantera dina cookiepreferenser online när som helst. 
Hantera cookies