Integritetsmeddelande till sökande 

Giltighetsdatum: Den 15 juni 2021

Alla personuppgifter som du tillhandahåller till Huntsman Building Solutions ("HBS") som del av rekryteringsprocessen online och/eller på annat sätt för potentiell anställning (inklusive känsliga personuppgifter) kan lagras och behandlas för att registrera dig, din ansökan, och för att göra ett potentiellt urval, och även i samband med efterföljande anställning eller placering hos Huntsman Building Solutions, om inte annat anges när de här uppgifterna samlas in. Huntsman Building Solutions kommer att se till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med tillämpliga integritetslagar.

Genom att skicka in din ansökan eller ditt CV förklarar du att du har läst följande integritetsmeddelande för sökande. Skicka inte in ditt CV eller din ansökan om du inte vill att vi använder dina uppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Det här integritetsmeddelandet till sökande förklarar följande:

 • vilken information vi samlar in under ansökningsförfarandet och rekryteringsprocessen
 • hur vi använder de här uppgifterna
 • vilka tekniska medel vi använder för att behandla dina uppgifter
 • vem som har tillgång till dina uppgifter
 • hur länge vi behåller dina uppgifter
 • hur du kan konsultera och uppdatera de uppgifter som vi samlar in om dig
 • hur vi skyddar dina uppgifter och
 • hur du kan kontakta oss vid eventuella frågor och kommentarer.

 

 1. Vilka uppgifter har vi samlat in?

Det här integritetsmeddelandet för sökande täcker all information som vi får från dig och samlar in och behandlar inom ramen för din ansökan och rekryteringsprocessen. Efter att ansökningsprocessen är klar kan dina personuppgifter sparas och behandlas ytterligare i enlighet med detta meddelande. Detta i syfte att matcha dina kunskaper och kvalifikationer med framtida lediga jobb (där detta är tillåtet enligt tillämplig lag) och identifiera dig som en potentiell kandidat för framtida lämpliga jobb och/eller för att informera dig om sådana framtida lämpliga jobb. Om du blir vald för anställning av Huntsman Building Solution kan dina personuppgifter användas i syfte att ingå ett anställningsförhållande, inklusive att skicka din korrespondens eller allmän information om anställningsförhållandet.

Dessa uppgifter inkluderar: identifierings- och kontaktuppgifter, personliga egenskaper (såsom kön och födelsedatum), utbildning och arbetserfarenhet (inklusive betyg, certifikat, examensbevis, referenser), jobbpreferenser, fördelar, intresseområden, hobbyer, videor, ljudfiler, ekonomiska uppgifter (t.ex. nuvarande och önskad lön), all information från ditt CV, all synlig information i din LinkedIn-profil och i andra sociala medier eller på offentliga webbplatser och all annan information du ger oss skriftligen eller muntligt i samband med din ansökan.

 1. Hur använder vi dina uppgifter?

Dina uppgifter används inom ramen för ansöknings- och rekryteringsprocessen, vilket innefattar följande:

 1. bedömning av dina färdigheter, kvalifikationer och intressen inom ramen för våra karriärmöjligheter
 2. kontroll av dina uppgifter, kontroll av referenser och/eller genomförandet av bakgrundskontroller (om tillämpligt)
 3. kommunikation om rekryteringsprocessen och din ansökan och
 4. förbättringar av rekryteringsprocessen på Huntsman Building Solutions.

Behandlingen för ändamålen 1, 2 och 3 ovan är nödvändig för att möjligen ingå ett anställningsavtal mellan dig och Huntsman Building Solutions. Behandlingen för syfte 4 baseras på det legitima intresset hos Huntsman Building Solutions att förbättra sina rekryteringsprocesser i enlighet med ansöknings- och rekryteringsprocessen som du ingår i.

 1. Hur behandlar vi dina uppgifter?

De ansökningar vi får in lagras elektroniskt av vår HR-personal i en digital fil i våra centralservrar eller i en databas online i molnet.

 1. Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas med andra organ inom Huntsman Building Solutions. Inom dessa enheter har HR-personalen och cheferna tillgång till dina data. I vissa fall kan teknisk personal behöva komma åt dina uppgifter, men bara i den utsträckning detta är nödvändigt för att säkerställa att våra tekniska system fungerar korrekt.

Med undantag för vad som anges i detta meddelande kommer dina personuppgifter inte att lämnas ut till andra tredje parter. Dina personuppgifter kan avslöjas till Huntsman Building Solutions dotterbolag och till tredjepartsorganisationer som tillhandahåller administration eller andra tjänster till Huntsman Building Solutions. När du skickar registreringsinformation eller ditt CV till Huntsman Building Solutions med hjälp av en tredjepartswebbplats kommer din information och ditt CV att finnas på den tredje partens server.. I så fall kommer hanteringen av din registreringsinformation och ditt CV att omfattas av leverantörens integritetspolicy.

 1. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Om du inte ingår ett anställningsförhållande med Huntsman Building Solutions kommer dina personuppgifter som du lämnar in i samband med din ansökan att sparas av Huntsman Building Solutions under högst två år, såvida inte tillämplig lag kräver en annan lagringsperiod.

Vid en eventuell anställning, kommer dina uppgifter att ingå i din anställningsfil.

 1. Konsultera och uppdatera dina uppgifter

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina uppgifter och även att överföra de personuppgifter du har gett oss till en annan organisation.  Klicka då på följande länk för att göra en begäran om åtkomst till dina uppgifter (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/sv-SE/begaran-om-data).

Du ansvarar för de uppgifter du ger oss och för konsekvenserna av dem. Det är inte tillåtet att tillhandahålla information som strider mot skyldigheter som gäller integritet, sekretess, immateriell egendom eller andras affärshemligheter, såvida du inte har deras uttryckliga samtycke. Genom att uppge referenser, garanterar du också att du har informerat dessa personer om behandlingen av deras personuppgifter som beskrivs här.

 1. Dina uppgifters säkerhet

Vi säkrar våra IT-system mot obehörig åtkomst. Endast behöriga personer har tillgång till dina uppgifter, i enlighet med en personlig inloggning och ett lösenord som anges via en säker internet- eller intranätanslutning. Auktoriserade personer tillåts konsultera personuppgifter, endast i den utsträckning som är relevant i samband med deras specifika arbetsuppgift.

Dessutom har vi vidtagit lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig eller oavsiktlig radering, modifiering eller avslöjande och mot missbruk, skada och stöld.

 1. Kontakt

Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA, är registeransvarig för de syften som anges i det här meddelandet.  Klicka på följande länk för att konsultera, uppdatera och/eller radera dina uppgifter för att skicka in en begäran om åtkomst till dina uppgifter (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).  Om du har frågor, kommentarer eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, kan du även kontakta oss på:

Huntsman Building Solutions
Att: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Tel: (281) 719-6000
E-post: [email protected]

Dessutom har du alltid (i) rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, (ii) rätt att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter (i förekommande fall) och (iii) rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.

 1. Ändringar i detta integritetsmeddelande till sökande

Vi gör regelbundet ändringar i detta integritetsmeddelande till sökande Den senaste versionen finns alltid på den här sidan. Datumet då den här texten ändrades senast står upptill i dokumentet. Kontrollera regelbundet om en ny version har publicerats, eftersom eventuella ändringar kommer att gälla för dina uppgifter på publiceringsdagen.

 1. Förklaring och samtycke

Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningsformuläret, gör du följande:

 • Förklarar att du har läst, förstått och accepterar de uttalanden som står i det här integritetsmeddelandet till sökande. 
 • Förklarar att informationen du uppger är fullständig och sann.
 • Samtycker till att uppgifterna i din ansökan eller i senare ansökningar behandlas, vilket även gäller för eventuella andra personuppgifter du kan tillhandahålla på det sätt och i den utsträckning som beskrivs i detta meddelande. 
 • Ge Huntsman Building Solutions berörda dotterbolag tillstånd att verifiera alla uppgifter i ditt ansökningsformulär eller låta tredje man verifiera dem samt att genomföra referenskontroller. Referenskontroller kommer att utföras endast där det är tillåtet i enlighet med tillämplig lag och kan omfatta kreditförfrågningar, verifiering av arbetshistorik, referenskontroller, utbildningsverifiering, autentiseringsverifiering, kontroller av straffrättsliga domar, passkontroll, sökningar gällande direktörsposter, körstatusrapporter, rätt till verifiering av arbete och bosättningsstatus mm. 
 • Ge alla relevanta tredje parter tillstånd att lämna ut relevant information (inklusive dina personuppgifter) till Huntsman Building Solutions eller dess representanter i samband med din ansökan.
 • Samtycker till att dina personuppgifter översänds (vilket även gäller gränsöverskridande överföringar både inom och utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) mellan Huntsman Building Solutions dotterbolag och/eller tredje part som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Huntsman Building Solutions för de ändamål och i den omfattning som beskrivs i detta meddelande.