Online Privacyverklaring

1.         Onze toewijding aan privacy

 

Uw privacy is heel belangrijk voor ons bij Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA), hierna ook 'we' en/of 'ons' en/of 'Huntsman Building Solutions' genoemd. Om uw privacy beter te beschermen, bieden wij deze verklaring ('Privacyverklaring') waarin onze informatiepraktijken worden uitgelegd, evenals de keuzes die u kunt maken met betrekking tot de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Om deze verklaring makkelijk vindbaar te maken, stellen we deze beschikbaar op onze startpagina en op elk punt waar persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd.

 

1.1       We raden u ten zeerste aan deze verklaring te lezen en ervoor te zorgen dat u onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens volledig begrijpt voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van een van onze diensten. Als u deze Privacyverklaring leest en volledig begrijpt, maar het toch niet eens bent met onze praktijken, moet u onmiddellijk onze website verlaten en het gebruik van al onze diensten vermijden of staken. Als u deze kennisgeving hebt gelezen, maar meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

2.         Belangrijke informatie

 

2.1       Het doel van deze Privacyverklaring is om u duidelijk uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen en wanneer, waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. In deze verklaring wordt ook uitgelegd wat uw wettelijke rechten zijn. Deze privacyverklaring is niet bedoeld om de voorwaarden van een contract dat u met ons hebt te vervangen, noch om in de plaats te komen van rechten die u hebt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.

2.2       We wijzen u erop dat onze website links bevat naar websites van derden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Lees het privacybeleid van dergelijke websites als u deze bezoekt.  Deze Privacyverklaring gaat niet over de privacy- of informatiepraktijken van derden.

2.3       Onze website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologie om automatisch gegevens te verzamelen over de interacties met bezoekers. Sommige van deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. In paragraaf 10 leggen we meer uit over de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en trackingtechnologie.

2.4       Wij leggen extra nadruk op het beschermen van de privacy van de allerjongsten. Om die reden verzamelen of bewaren we nooit informatie op onze website of offline van bezoekers van wie we zeker weten dat ze jonger zijn dan 13. Geen enkel deel van onze website is zodanig gestructureerd om iemand onder de 13 aan te trekken. Ouders en voogden moeten te allen tijde toezicht houden op de activiteiten van hun kinderen. Als we vernemen dat we persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een persoon jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, verwijderen we die informatie. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een persoon jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

3          Welke informatie verzamelen we en hoe verzamelen we deze informatie?

 

3.1       Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u deze vrijwillig indient via een websiteformulier, als u zich registreert bij of gebruik maakt van een van onze website- of online diensten. Onze website verzamelt automatisch bepaalde gegevens over de interactie met bezoekers die de werking, het beheer en de planning vergemakkelijken. Sommige informatie die persoonsgegevens kan bevatten (zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, aantal keren dat u de website hebt bezocht, data waarop u de website hebt bezocht, datum en tijd van het online verzoek, de tijd die nodig was om de door u opgevraagde informatie te downloaden, foutcodes die zijn gegenereerd terwijl uw browser in contact stond met onze website en de tijdsperiode die u hebt besteed aan het bekijken van de website) kan worden verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën. Er kan ook samengevoegde informatie (zoals hoe vaak bezoekers inloggen op onze website) worden verzameld. In paragraaf 10 leggen we meer uit over ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën.

3.1.1     Als u zich registreert of contact met ons opneemt als individu, slaan we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (of alleen woonplaats) en mogelijk andere informatie op (samen 'identificatiegegevens'), zodat we uw verzoek adequaat kunnen opvolgen. Mogelijk slaan we ook informatie op over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of online diensten ('apparaatgegevens'); of

3.1.2     Als u zich registreert of namens een bedrijf contact met ons opneemt, verzamelen we bedrijfsidentificatiegegevens, identificatiegegevens van de vertegenwoordiger van het bedrijf en apparaatgegevens.

3.2       Als u via andere offline methoden contact met ons opneemt om onze producten of diensten te kopen of door gebruik te maken van een of meer van de offline aangeboden contactmiddelen, verzamelen we identificatie- en betalingsgegevens die relevant zijn voor de verkoop en levering van de goederen en diensten, dan wel voor het formuleren van een antwoord op uw vraag of klacht en, voor zover nodig, voor de behandeling en uitvoering van de bestelling en de doorlopende levering van onze diensten.

3.3       Als u contact met ons opneemt via sociale media zoals Facebook, Pinterest of Twitter, verzamelen we inloggegevens en alle persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt. Als u inhoud, inclusief uw persoonsgegevens, uploadt naar een sociaal netwerk en vervolgens onze website tagt, is uw inzending onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dat sociale netwerk, zelfs wanneer u op een officiële Huntsman Building Solutions-pagina op het sociale netwerk post. We hebben geen controle over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die netwerken en hebben de geschiktheid ervan niet beoordeeld. U moet deze daarom controleren voordat u persoonsgegevens indient.

 

4          Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

4.1       Om met u te communiceren

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te reageren op uw vragen en/of klachten over onze producten of diensten of andere vragen die u ons via het contactformulier stuurt en om waar nodig uw identiteit te verifiëren.

 

4.2       Om onze producten en diensten te leveren

 

We verzamelen persoonsgegevens om onze producten en/of diensten en de functies daarvan aan te bieden. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om uw bestelling of abonnement te valideren, om uw betaling te verwerken en om de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd, besteld of waarop u zich hebt geabonneerd. We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor zover dat nodig is voor de afhandeling en uitvoering van uw bestelling en om klantenondersteuning te bieden.

 

We gebruiken deze informatie ook voor klantbeheerdoeleinden, om onze relatie met u te onderhouden en met het oog op het aanbieden van een geweldige klantervaring.

4.3       Voor interne zakelijke doeleinden zoals:

4.3.1     om onze producten te verbeteren en ze aan te passen aan de behoeften van onze klanten en om inzicht te verkrijgen met betrekking tot mogelijke toekomstige verbeteringen;

4.3.2     om onze diensten aan u te verbeteren en uw surfervaring te personaliseren. Sommige informatie (met name de informatie die wordt verzameld door cookies en andere trackingtechnologie) helpt ons onze website te verbeteren; en

4.3.3     om frauduleuze activiteiten en andere ongepaste activiteiten op te sporen en de integriteit van de inhoud op onze website te controleren.

 

 

5          Voor het uitvoeren van direct marketing:

 

We kunnen uw persoonsgegevens, waaronder informatie met betrekking tot uw bestelling, zoals uw adres, gebruiken ten behoeve van direct marketing. We kunnen u bijvoorbeeld e-mails sturen om u te informeren over nieuws en updates met betrekking tot onze producten en diensten. Dit kan zijn in de vorm van e-mail, post, sms-bericht, telefoon of gerichte online advertenties. Als dit wettelijk is vereist zullen we u om toestemming vragen voordat we u dergelijke marketinginformatie sturen.

 

5.1       Om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, zullen we u altijd de mogelijkheid bieden om u af te melden voor direct marketing (of uw toestemming in te trekken) wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot een product of dienst of wanneer u een e-mail, sms-bericht of andere direct marketingbericht ontvangt.

5.2       U hebt het recht om direct marketing in welke vorm dan ook op elk moment te stoppen - dit kunt u doen door de opt-outlink te volgen die bij elk bericht is gevoegd of door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

5.3       Op basis van de informatie die we over u hebben, nemen we stappen om direct marketing te beperken tot een redelijke en proportionele hoeveelheid en om u alleen berichten te sturen waarvan we denken dat deze interessant of relevant voor u kunnen zijn, op basis van de informatie die we over u hebben.

6          Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens:

 

6.1       We zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of delen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, als we ervan overtuigd zijn dat:

6.1.1     ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan. Om ons product en onze diensten te kunnen leveren, is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken om uw bestelling uit te voeren; of

6.1.2     ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter ondersteuning van legitieme belangen die wij als bedrijf hebben om producten en diensten aan onze klanten te leveren, op voorwaarde dat dit te allen tijde wordt uitgevoerd op een manier die in verhouding is tot het doel en die uw privacyrechten respecteert. We streven er bijvoorbeeld steeds naar om onze producten en diensten te verbeteren zodat ze aan de behoeften van onze klanten voldoen. We verwerken de informatie ook om onze klant te leren kennen en onze relatie met u te onderhouden, met het oog op het aanbieden van een geweldige klantervaring; of

6.1.3     ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting. Bijvoorbeeld om een passende bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties en toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins vereist door de wet; of

6.1.4     u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken (bijv. wanneer u ons marketingtoestemmingen geeft).

6.2       Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken en zodanig verdere verwerking te voorkomen.

 

7          Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en opslaan

 

7.1       Gegevensbeveiliging

7.1.1     Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het juiste gebruik van informatie te garanderen, hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen. Enkele van de stappen die we nemen zijn: het stellen van vertrouwelijkheidsvereisten aan onze medewerkers en dienstverleners en het vernietigen of permanent anonimiseren van persoonsgegevens indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Huntsman Building Solutions zal de toepasselijke wetgeving naleven in geval van schending van de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van uw persoonsgegevens en, indien wij dit passend achten of als dit vereist is door de toepasselijke wetgeving, u zo snel mogelijk en zonder onredelijke vertraging via e-mail, sms-bericht of een duidelijke kennisgeving op onze website op de hoogte stellen, voor zover dit in overeenstemming is met (i) de legitieme behoeften van wetshandhavingsinstanties of (ii) alle maatregelen die nodig zijn om de omvang van de inbreuk te bepalen en de redelijke integriteit van het gegevenssysteem te herstellen.

7.1.2     De beveiliging van persoonsgegevens hangt echter gedeeltelijk af van de beveiliging van het apparaat dat wordt gebruikt om met ons te communiceren, de beveiliging die u gebruikt om uw inloggegevens te beschermen (indien van toepassing) en de beveiliging die door uw internetprovider wordt geboden. We maken alle commercieel redelijke inspanningen om het verzamelen en veiligstellen van informatie in overeenstemming te maken met deze Privacyverklaring en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

7.2       Gegevens bewaren

7.2.1     We kunnen uw gegevens bewaren zolang als nodig is om onze producten en diensten te leveren, en daarna voor zover wettelijk toegestaan en op basis van onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met betrekking tot factuurbehoud) of legitieme belangen (bijvoorbeeld het bewaren van gegevens om te reageren op mogelijke geschillen of klachten).

7.2.2     Daarnaast hanteren wij een beleid voor het bewaren van gegevens dat wij toepassen op informatie die in ons beheer is. Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden verwijderd of geanonimiseerd.

 

8          We kunnen uw persoonsgegevens delen

 

Huntsman Building Solutions kan uw persoonsgegevens alleen op de volgende manieren en in de volgende gevallen delen met derden (of derden daartoe anderszins toegang verlenen):

 

8.1       met andere filialen van Huntsman Building Solutions voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld.

8.2       met derden aan wie de betrokken entiteit van Huntsman Building Solutions deze verwerking geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. Het doel van deze overdracht is om ons bedrijf te helpen beheren en diensten te leveren.  We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overdragen aan een serviceprovider voor zover dat nodig is om een bestelling te voltooien en uw product te leveren. Andere gevallen kunnen overdracht aan aanbieders van e-marketingdiensten, hostingproviders en andere relevante functies omvatten.  We wijzen u erop dat we uw persoonsgegevens nooit aan een derde partij zullen verkopen. Deze derden zijn akkoord gegaan met vertrouwelijkheidsbeperkingen en gebruiken persoonsgegevens die we met hen delen of die ze namens ons verzamelen uitsluitend om de contractuele diensten aan ons te leveren.

8.3       als het toegestaan is door de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming kan Huntsman Building Solutions anderen toegang geven tot uw persoonsgegevens op grond van een juridisch verzoek, zoals een dagvaarding, juridische procedure, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, als we er te goeder trouw van uitgaan dat de wet ons daartoe verplicht, met of zonder kennisgeving aan u. Indien dit is gerechtvaardigd, kunnen we ook toegang tot deze informatie toestaan in noodsituaties waar iemands fysieke veiligheid in gevaar is.

8.4       we kunnen alle persoonsgegevens of andere informatie die we hebben verkregen van of over u bekendmaken aan derden in verband met een fusie, overname, faillissement of verkoop van al onze activa of vrijwel al onze activa, voor zover dit noodzakelijk is voor het proces.

 

 

9          Overdracht van persoonsgegevens wereldwijd

 

9.1       Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen buiten uw woonplaats en worden daarmee onderworpen aan andere normen voor gegevensbescherming. Als u in de EU woont, moet u zich er in het bijzonder van bewust zijn dat uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met en overgedragen aan gelieerde ondernemingen van Huntsman Building Solutions en externe serviceproviders die buiten de EU gevestigd zijn. We zullen passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen. Overdrachten zijn beperkt tot landen die worden erkend als landen die een passend niveau van rechtsbescherming bieden en gebeuren alleen wanneer we ervan overtuigd zijn dat er alternatieve regelingen zijn getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Hiertoe:

9.1.1     zullen we ervoor zorgen dat overdrachten binnen Huntsman Building Solutions en de aan haar gelieerde ondernemingen worden gedekt door een overeenkomst die is aangegaan door leden van de Huntsman Building Solutions Group (een intragroepsovereenkomst) die elk lid contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens een passend en consistent beschermingsniveau krijgen, ongeacht waar deze binnen de Groep worden overgedragen;

9.1.2     krijgen we contractuele toezeggingen om uw persoonsgegevens te beschermen van derden die helpen bij het leveren van onze producten en diensten, wanneer we uw persoonsgegevens buiten Huntsman Building Solutions overdragen. Sommige van deze garanties zijn erkende certificeringsregelingen zoals het EU-VS-privacyschild voor de bescherming van persoonsgegevens die van binnen de EU naar de Verenigde Staten worden overgedragen; of

9.1.3     zullen we verzoeken om informatie van wetshandhavingsinstanties of regelgevende instanties zorgvuldig valideren voordat persoonsgegevens worden bekendgemaakt.

9.2       U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de waarborgen die we hebben ingesteld (inclusief een kopie van relevante contractuele toezeggingen) om de passende bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen wanneer deze worden overgedragen zoals hierboven vermeld.

 

10        Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

 

Huntsman Building Solutions maakt gebruik van bepaalde bewakings- en trackingtechnologieën (zoals cookies, bakens, pixels, tags en scripts). Deze technologieën worden gebruikt om onze diensten voortdurend te onderhouden, te leveren en te verbeteren, en om onze klanten een betere ervaring te bieden.  Dankzij deze technologieën zijn we bijvoorbeeld in staat om de voorkeuren en geverifieerde sessies van onze klanten te onderhouden en bij te houden, om onze diensten beter te beveiligen, om technische problemen, gebruikerstrends en effectiviteit van campagnes vast te stellen en om de algehele prestaties van onze diensten te monitoren en te verbeteren.

 

Houd er rekening mee dat diensten van derden die cookies plaatsen of andere trackingtechnologieën gebruiken via onze diensten, mogelijk hun eigen beleid hebben met betrekking tot hoe ze informatie verzamelen en opslaan. Dergelijke praktijken vallen niet onder onze Privacyverklaring en we hebben hier geen controle over.

 

10.1     Cookies

10.1.1   Onze website maakt gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën ('Cookies') om informatie bij te houden die door uw browser aan ons wordt verstrekt wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die worden gedownload en kunnen worden opgeslagen op elk apparaat dat internetgebruik mogelijk maakt, bijvoorbeeld uw computer, smartphone of tablet - zoals een geheugensteun voor een webpagina. We gebruiken diverse soorten cookies.

10.2     We gebruiken de volgende cookies op onze website:

10.2.1   Noodzakelijke cookies

 

Noodzakelijke cookies zijn essentieel en helpen u bij het surfen op onze website. Deze cookies helpen om de veiligheid en basisfunctionaliteit te ondersteunen en zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Als u deze cookies blokkeert, kunnen we uw gebruiksgemak of de veiligheid tijdens uw bezoek niet garanderen.  Functionaliteitscookies

10.2.2   Functionaliteitscookies

 

Functionaliteitscookies worden gebruikt om u de beste gebruikerservaring te bieden. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om inhoud voor u te personaliseren in overeenstemming met uw locatie. Dit stelt onze website ook in staat om gemaakte keuzes te onthouden (zoals het uitschakelen van het gebruik van cookies of welke locatie u eerder hebt geselecteerd) om meer persoonlijke functies te bieden.

10.2.3   Prestatiecookies

 

Prestatiecookies helpen ons om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat om onze website voortdurend te verbeteren om de beste informatie te bieden ter ondersteuning van onze projectdoelstellingen. Deze cookies helpen ons ook te begrijpen hoe effectief onze website is. Deze cookies vertellen ons bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's.

10.2.4   Alle cookies worden beheerd door derden en u kunt de privacymeldingen van de website van de derde partij raadplegen voor meer informatie. Wij gebruiken in het bijzonder Google Analytics, waarmee we kunnen beoordelen hoe u en andere webgebruikers onze website gebruiken. Deze informatie is essentieel om ons te helpen de functionaliteit van onze website voortdurend te verbeteren. Cookies kunnen worden bewaard van 30 minuten tot twee jaar. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

10.3     Uw cookie-instellingen beheren:

 

Zodra u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, slaan we een cookie op uw computer of apparaat op om dit voor de volgende keer te onthouden. Met internetbrowsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen, bijvoorbeeld om bepaalde soorten cookies of bestanden te blokkeren. U kunt cookies daarom blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de opslag van alle of sommige cookies kunt weigeren.  Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, hebt u mogelijk geen toegang tot de hele website of delen daarvan, omdat sommige van deze cookies functionaliteitscookies kunnen zijn. Ga voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

 

 

11        Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

11.1     Onder voorbehoud van paragraaf 11.2, van bepaalde vrijstellingen en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten die we ondernemen, hebt u in deze paragraaf de volgende rechten:

11.1.1   het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die wij op grond van een legitiem belang hebben gerechtvaardigd en om bezwaar te maken (zonder enige rechtvaardiging) tegen direct marketingactiviteiten;

11.1.2   het recht om ons te verzoeken aan u een kopie te verstrekken van uw persoonsgegevens die wij bewaren en het recht om op de hoogte te worden gesteld van (a) de bron van uw persoonsgegevens; b) de doeleinden, de rechtsgrond en de wijze van verwerking; c) de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven;

11.1.3   het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist; (b) de verwerking rechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens; (c) we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar deze zijn vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;

11.1.4   het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in een beperkt aantal gevallen te wissen (bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn met betrekking tot de doelen waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt);

11.1.5   het recht om, in een beperkt aantal gevallen, ons te verzoeken uw gegevens over te dragen aan een ander bedrijf in een machineleesbaar formaat (dataportabiliteit);

11.1.6   het recht om uw toestemming in te trekken;

11.1.7   het recht om ons te verzoeken de manier waarop we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen;

11.1.8   het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren of uw gegevens bij te werken, waar nodig;

11.1.9   het recht om een kopie te verkrijgen van de waarborgen op grond waarvan uw persoonsgegevens buiten de EU worden doorgegeven; en

11.1.10 het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

11.2     Voordat we de gevraagde persoonsgegevens aan u bekendmaken kunnen we u om aanvullende informatie vragen voor het bevestigen van uw identiteit en voor beveiligingsdoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen als dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

12        Wijzigingen in deze Privacyverklaring

 

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen zodat deze in overeenstemming blijft met de wettelijke vereisten en de manier waarop we onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Kijk regelmatig op deze pagina's voor de laatste versie van deze Privacyverklaring.

 

 

13        Contactgegevens

 

13.1     Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of een van uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in paragraaf 11, kunt u contact met ons opnemen via:

13.1.1   Per e-mail: [email protected]

 

13.1.2   Per post aan het privacyteam: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380 USA

13.1.3   Per telefoon: +1 281 719 6000

 

 

We zullen proberen alle klachten over het gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

13.2     Inwoners van de EU-lidstaten hebben ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij hun nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.  We raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen.

 

For the below section, please translate only the highlighted titles

 

Cookielijst

A cookie is a small piece of data (text file) that a website – when visited by a user – asks your browser to store on your device in order to remember information about you, such as your language preference or login information. Those cookies are set by us and called first-party cookies. We also use third-party cookies – which are cookies from a domain different than the domain of the website you are visiting – for our advertising and marketing efforts. More specifically, we use cookies and other tracking technologies for the following purposes:

 

Prestatiecookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site.    All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

 

Gebruikte cookies

o          _ga

o          _gat_UA-nnnnnnn-nn

o          _gid

 

Strikt noodzakelijke cookies

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.    You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

 

Gebruikte cookies

o          OptanonAlertBoxClosed

o          OptanonConsent

 

Gemaakt van 25% gerecyclede en hernieuwbare materialen

'404 Pagina niet gevonden. De pagina die u probeert te bereiken bestaat niet meer of is verplaatst. Probeer een andere link of gebruik onze sitenavigatie. Terug naar startpagina.'

'403 Toegang geweigerd. U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken. Log eerst in. Terug naar startpagina.'

'Er zijn momenteel geen vacatures. Bekijk deze pagina regelmatig.'