On-line oznámení o ochraně osobních údajů

1. Náš závazek k ochraně soukromí

 

Vaše soukromí je pro nás ve společnosti Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA) dále jen jako „my“ a/nebo „nás“ a/nebo „Huntsman Building Solutions“, velmi důležité. Abychom lépe chránili vaše soukromí, poskytujeme toto oznámení („Oznámení o ochraně osobních údajů“), které vysvětluje naše postupy týkající se informací a voleb, kterými upravujete způsob, jak jsou vaše informace shromažďovány a používány. Aby bylo možné toto oznámení snadno nalézt, zpřístupňujeme jej na naší domovské stránce a na každém místě, kde lze požadovat osobní údaje.

 

1.1 Důrazně žádáme, abyste si toto oznámení přečetli a ujistili se, že plně rozumíte našim postupům ve vztahu k osobním údajům dříve, než přistoupíte k některé z našich služeb nebo ji použijete. Pokud si přečtete toto oznámení o ochraně osobních údajů a plně mu porozumíte, ale přesto nebudete s našimi postupy souhlasit, musíte okamžitě opustit naše webové stránky a zamezit využití jakýchkoli našich služeb nebo je přestat využívat. Pokud jste si přečetli toto oznámení, ale rádi byste dostali další vysvětlení, kontaktujte nás na adrese [email protected]

 

2. Důležité informace

 

2.1 Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám jasné vysvětlení o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, kdy, proč a jak je shromažďujeme, používáme a sdílíme a vysvětluje také vaše zákonná práva. Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů není přepsat podmínky jakékoli smlouvy, kterou s námi máte, ani žádná práva, která byste mohli mít podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.

2.2 Upozorňujeme, že naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, za které neneseme odpovědnost. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran, pokud byste je navštívili.  Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nezabývá ochranou osobních údajů ani postupy poskytování informací jakýchkoli třetích stran.

2.3 Naše webové stránky používají soubory cookie a další technologie sledování k automatickému shromažďování určitých údajů týkajících se jejích interakcí s návštěvníky. Některé z těchto informací mohou zahrnovat osobní údaje. Více o informacích, které shromažďujeme pomocí souborů cookie a technologií sledování, vysvětlíme v odstavci 10.

2.4 Obzvláště důležitá je ochrana soukromí velmi mladých lidí. Z tohoto důvodu nikdy neshromažďujeme ani neuchováváme informace na našich webových stránkách ani off-line od osob, o nichž víme, že jsou mladší 13 let, a žádná část našich webových stránek není strukturována tak, aby přilákala kohokoli mladšího 13 let. Rodiče a zákonní zástupci by měli na aktivity svých dětí neustále dohlížet. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto informace vymažeme. Pokud si myslíte, že můžeme mít nějaké informace od osoby mladší 13 let nebo o ní, kontaktujte nás na adrese [email protected].

 

3 Jaké informace shromažďujeme a jak je shromažďujeme?

 

3.1 Osobní údaje jsou shromažďovány, když je dobrovolně odešlete prostřednictvím webového formuláře, pokud se zaregistrujete nebo použijete některou z našich webových stránek nebo on-line služeb. Naše webové stránky automaticky shromažďují určité údaje týkající se interakce s návštěvníky, které usnadňují provoz, správu a plánování. Prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií sledování mohou být shromažďovány některé informace, které mohou představovat osobní údaje (jako je typ vašeho prohlížeče, operační systém, IP adresa, název domény, kolikrát jste navštívili webovou stránku, data, kdy jste webovou stránku navštívili, datum a čas on-line požadavku, čas potřebný ke stažení informací, které jste požadovali, generované chybové kódy, když je váš prohlížeč v kontaktu s naší webovou stránkou a doba, kterou jste strávili prohlížením webových stránek). Mohou být také shromažďovány souhrnné informace (například kolikrát se návštěvníci na naše webové stránky přihlásí). Více o našem používání souborů cookie a sledovacích technologiích vysvětlíme v odstavci 10.

3.1.1 Pokud se zaregistrujete nebo nás kontaktujete jako jednotlivec, shromáždíme vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu (nebo pouze město) a některé další informace, abychom mohli na vaši žádost adekvátně reagovat (společně „identifikační údaje“) a případně některé informace o zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky nebo k on-line službám („údaje o zařízení“); nebo

3.1.2 Pokud se zaregistrujete nebo nás kontaktujete jménem společnosti, shromáždíme identifikační údaje společnosti, identifikační údaje od zástupce společnosti a údaje o zařízení.

3.2 Pokud nás kontaktujete jinými off-line způsoby za účelem nákupu našich produktů nebo služeb nebo pomocí jednoho nebo více kontaktních prostředků poskytovaných off-line, shromáždíme identifikační a platební údaje, které jsou relevantní pro prodej a dodání zboží a služeb nebo za účelem reakce na váš dotaz nebo stížnost, a pokud je to nutné, za účelem vyřízení a plnění objednávky a průběžného poskytování našich služeb.

3.3 Pokud s námi jednáte prostřednictvím sociálních médií, např. Facebooku, Pinterestu, Twitteru, shromažďujeme přihlašovací údaje a veškeré osobní údaje, které dobrovolně poskytnete. Pokud nahrajete obsah, včetně vašich osobních údajů, na sociální síť a poté označíte naše webové stránky, bude váš příspěvek podléhat podmínkám používání a oznámení o ochraně osobních údajů dané sociální sítě, a to i v případě, že jej zveřejníte na oficiální stránce Huntsman Building Solutions na sociální síti. Nad těmito podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů nemáme kontrolu a nezkontrolovali jsme jejich přiměřenost. Proto byste je měli před odesláním jakýchkoli osobních údajů zkontrolovat. 

4 Jak vaše osobní údaje používáme?

 

4.1 Abychom s vámi mohli komunikovat

 

Vaše osobní údaje používáme k reakci na vaše dotazy a/nebo stížnosti na naše produkty nebo služby nebo na jakýkoli jiný dotaz, který nám pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře a případného ověření vaší totožnosti.

 

4.2 Abychom mohli poskytovat naše produkty a služby

 

Shromažďujeme osobní údaje za účelem nabízení našich produktů a/nebo služeb a jejich funkce. Shromážděné informace můžeme použít k potvrzení vaší objednávky nebo odběru, ke zpracování vaší platby a k poskytování produktů a služeb, o které jste požádali nebo je objednali nebo k jejichž odběru jste se přihlásili. Vaše osobní údaje také použijeme, pokud je to nutné pro vyřízení a splnění vaší objednávky a také pro poskytnutí zákaznické podpory.

 

Tyto informace také používáme pro účely správy zákazníků, abychom udržovali náš vztah s vámi, s cílem poskytovat prvotřídní zákaznickou zkušenost.

4.3 Pro interní obchodní účely, jako například:

4.3.1 za účelem vylepšení našich produktů tak, aby odpovídaly potřebám našich zákazníků, a abychom získali poznatky o možných vylepšeních;

4.3.2 za účelem vylepšení našich služeb pro vás a přizpůsobení prohlížení webu. Některé informace (zejména informace shromažďované soubory cookie a dalšími technologiemi sledování) nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky; a

4.3.3 za účelem sledování jakékoli podvodné a jiné nevhodné činnosti a monitorování integrity obsahu na našich webových stránkách. 

5 Provádění přímého marketingu:

 

Vaše osobní údaje, včetně informací týkajících se vaší objednávky, jako je vaše adresa, můžeme použít pro účely přímého marketingu. Můžeme vám například posílat e-maily, abychom vás informovali o novinkách a vylepšeních našich produktů a služeb. Může to být ve formě e-mailu, pošty, SMS, telefonu nebo cílené on-line reklamy. Tam, kde to vyžaduje zákon, získáme před zasláním takových marketingových informací váš souhlas.

 

5.1 Abychom chránili vaše soukromí a zajistili, že máte nad používáním vašich osobních údajů kontrolu, vždy vám dáme příležitost se z přímého marketingu „odhlásit“ (nebo odvolat váš souhlas), pokud nás kontaktujete v souvislosti s produktem nebo službou, nebo pokud dostáváte jakákoli e-mailová, textová nebo jiná přímá marketingová sdělení.

5.2 Máte právo kdykoli zabránit přímému marketingu jakékoli formy – to lze uplatnit pomocí odkazu pro odhlášení připojeného ke každému sdělení nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected].

 

5.3 Na základě informací, které o vás máme, podnikáme kroky k omezení přímého marketingu na rozumnou a přiměřenou úroveň a na základě informací, které o vás máme, vám zasíláme zprávy, o nichž se domníváme, že by pro vás mohly být zajímavé nebo relevantní.

6 Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 

6.1 Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, používat nebo sdílet pouze pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud jsme přesvědčeni, že:

6.1.1 je naše používání vašich osobních údajů nezbytné k provedení smlouvy nebo k podniknutí kroků k uzavření smlouvy s vámi. Například bude za účelem poskytování našeho produktu a našich služeb pro zpracování vaší objednávky nezbytné, abychom zpracovali určité osobní údaje; nebo

6.1.2 je naše používání vašich osobních údajů nezbytné k podpoře oprávněných zájmů, které máme jako společnost pro poskytování produktů a služeb našim zákazníkům, za předpokladu, že je prováděno vždy způsobem, který je přiměřený a respektuje vaše práva na ochranu soukromí. Snažíme se například neustále vylepšovat naše produkty a služby, aby vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Také provádíme zpracování za účelem poznání našeho zákazníka a udržení našeho vztahu s vámi, s cílem poskytnout prvotřídní zákaznickou zkušenost; nebo

6.1.3 je naše používání vašich osobních údajů nezbytné pro splnění příslušných právních nebo regulačních povinností, které máme. Například udržovat příslušné obchodní záznamy, dodržovat zákonné požadavky veřejných orgánů a dodržovat příslušné zákony a předpisy nebo jak jinak vyžaduje zákon; nebo

6.1.4 jste nám pro tento účel poskytli souhlas s používáním vašich osobních údajů (např. pokud nám poskytnete marketingové souhlasy).

6.2 Pokud je základem zpracování váš souhlas, máte právo váš souhlas kdykoli odvolat, a tedy tomuto zpracování zabránit.

 

7 Jak chráníme a ukládáme vaše osobní údaje

 

7.1 Zabezpečení údajů

7.1.1 Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, udržovali přesnost údajů a zajišťovali správné použití informací, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídicí postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Mezi kroky, které podnikáme, patří: požadavky důvěrnosti, které klademe na naše zaměstnance a poskytovatele služeb; zničení nebo trvalá anonymizace osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Společnost Huntsman Building Solutions bude v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti, důvěrnosti nebo integrity vašich osobních údajů dodržovat příslušné zákony, a pokud to budeme považovat za vhodné nebo tam, kde to vyžadují platné zákony, vás na to v nejvhodnější možné době a bez nepřiměřeného zpoždění upozorníme prostřednictvím e-mailu, sdělení nebo nápadného zveřejnění na našich webových stránkách, bude-li to v souladu s (i) legitimními potřebami vymáhání práva, nebo (ii) jakýmikoli opatřeními nezbytnými k určení rozsahu porušení a obnovení přiměřené integrity systému s údaji.

7.1.2 Zabezpečení osobních údajů však částečně závisí na zabezpečení zařízení používaného ke komunikaci s námi, zabezpečení, které používáte k ochraně vašich přihlašovacích údajů (je-li to relevantní), a zabezpečení poskytované vašim poskytovatelem služeb přístupu k internetu. Vyvíjíme přiměřené úsilí, aby shromažďování a zabezpečení informací bylo v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a všemi příslušnými zákony a předpisy.

7.2 Uchovávání údajů

7.2.1 Vaše údaje můžeme uchovávat tak dlouho, jak je to nutné k poskytování našich produktů a služeb, a po uplynutí této doby v rozsahu povoleném zákonem a na základě našich zákonných povinností (např. v souvislosti s uchováváním faktur) nebo oprávněných zájmů (např. při uchovávání údajů za účelem reakce na případné spory nebo stížnosti). 

7.2.2 Kromě toho udržujeme zásady uchovávání údajů, které uplatňujeme na informace v naší péči. Tam, kde již vaše údaje nejsou požadovány, zajistíme jejich bezpečné odstranění nebo anonymizaci.

 

8 Možnost sdílení vašich osobních údajů

 

Společnost Huntsman Building Solutions může sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami (nebo jim jinak umožní přístup k nim), a to pouze v následujících případech:

 

8.1 sdílení s jinými přidruženými společnostmi Huntsman Building Solutions pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

8.2 sdílení s jakýmikoli třetími stranami, kterým příslušný subjekt Huntsman Building Solutions zadává subdodávky veškerého nebo částečného zpracování. Účelem tohoto převodu bude pomoci řídit naše podnikání a poskytovat služby.  Vaše osobní údaje můžeme například převést poskytovateli služeb v rozsahu nezbytném k dokončení objednávky a dodání vašeho produktu. Další případy mohou zahrnovat převody poskytovatelům služeb e-marketingu, poskytovatelům hostingu a jakýmkoli dalším relevantním funkcím.  Upozorňujeme, že nikdy nebudeme prodávat vaše osobní údaje třetí straně. Tyto třetí strany souhlasily s omezeními týkajícími se důvěrnosti a používají veškeré osobní údaje, které s nimi sdílíme nebo které shromažďují naším jménem, výlučně za účelem poskytování smluvní služby pro nás.

8.3 pokud to místní zákony na ochranu údajů umožňují, může společnost Huntsman Building Solutions zveřejňovat nebo jinak umožňovat ostatním přístup k vašim osobním údajům na základě zákonného požadavku, jako je předvolání k soudu, soudní řízení, příkaz k domovní prohlídce nebo soudní příkaz, nebo jinak v souladu s platnými zákony, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že zákon vyžaduje, abychom tak učinili, ať již vás o tom budeme informovat nebo ne. Pokud je to oprávněné, můžeme také povolit přístup k těmto informacím ve zvláštních mimořádných případech, kdy je ohrožena fyzická bezpečnost.

8.4 můžeme také zveřejnit jakékoli osobní údaje nebo jiné informace získané od vás nebo o vás třetím stranám v souvislosti s fúzí, akvizicí, bankrotem nebo prodejem celého našeho majetku nebo jeho podstatné části, v rozsahu, který je nezbytný pro tento proces.


 

9 Globální převádění osobních údajů

 

9.1 Vaše osobní údaje mohou být převáděny a ukládány mimo místo vašeho bydliště, na které se vztahují různé standardy ochrany údajů. Zejména pokud žijete v EU, měli byste si být vědomi toho, že vaše osobní údaje mohou být sdíleny a předávány přidruženým společnostem Huntsman Building Solutions a poskytovatelům služeb třetích stran, kteří se nacházejí mimo EU. Přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že převody osobních údajů budou v souladu s platnými zákony a budou pečlivě řízeny, aby byla chráněna vaše práva a zájmy na ochranu soukromí, a převody byly omezeny na země, které jsou uznány jako země poskytující odpovídající úroveň právní ochrany nebo kde můžeme být přesvědčeni, že jsou zavedena alternativní opatření k ochraně vašich práv na soukromí. Za tímto účelem:

9.1.1 zajistíme, aby se na převody v rámci společnosti Huntsman Building Solutions a jejich přidružených společností vztahovala dohoda uzavřená členy skupiny Huntsman Building Solutions (dohoda uvnitř skupiny), která každého člena smluvně zavazuje zajistit, aby osobní údaje dostaly odpovídající a konzistentní úroveň ochrany všude tam, kde jsou ve skupině převáděny;

9.1.2 pokud převádíme vaše osobní údaje mimo společnost Huntsman Building Solutions nebo třetím stranám, které pomáhají poskytovat naše produkty a služby, získáme od nich k ochraně vašich osobních údajů smluvní závazky. Některé z těchto záruk patří mezi uznávané systémy certifikace, jako je štít EU - USA na ochranu soukromí osobních údajů převáděných z EU do Spojených států; nebo

9.1.3 pokud obdržíme žádosti o informace od donucovacích nebo regulačních orgánů, pečlivě tyto žádosti před zveřejněním osobních údajů ověříme.

9.2 Ohledně dalších informací o ochranných opatřeních, která jsme zavedli (včetně kopie příslušných smluvních závazků), abychom zajistili odpovídající ochranu vašich osobních údajů při jejich převodu, jak je uvedeno výše, máte právo nás kontaktovat.

 

10 Používání souborů cookie a dalších technologií sledování

 

Společnost Huntsman Building Solutions používá určité technologie monitorování a sledování (jako jsou soubory cookie, majáky, pixely, značky a skripty). Tyto technologie jsou používány za účelem trvalého udržování, poskytování a zlepšování našich služeb a poskytování lepší zkušenosti našim zákazníkům.  Díky těmto technologiím například dokážeme uchovávat a sledovat preference a ověřené relace našich zákazníků, lépe zabezpečovat naše služby, identifikovat technické problémy, uživatelské trendy a efektivitu kampaní a monitorovat a vylepšovat celkový výkon našich služeb.

 

Upozorňujeme, že služby třetích stran, které umísťují soubory cookie, nebo využívají jiné technologie sledování prostřednictvím našich služeb, mohou mít své vlastní zásady týkající se způsobu shromažďování a ukládání informací. Na takové postupy se naše oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.

 

10.1 Soubory cookie

10.1.1 Ke sledování informací, které nám poskytl váš prohlížeč při procházení webových stránek, používají naše webové stránky soubory cookie, webové majáky a podobné technologie („soubory cookie“). Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující malé množství informací jako paměť pro webovou stránku a jsou stahovány a mohou být ukládány na jakémkoli vašem zařízení, které umožňuje použití internetu, např. váš počítač, chytrý telefon nebo tablet. Používáme několik různých typů souborů cookie.

10.2 Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie:

10.2.1 Nezbytné soubory cookie

 

Nezbytné soubory cookie jsou zásadní a pomáhají vám orientovat se na našich webových stránkách. Zajišťují podporu zabezpečení a základní funkčnost a jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, takže pokud tyto soubory cookie zablokujete, nemůžeme zaručit používání stránek ani zabezpečení během vaší návštěvy.  Funkční soubory cookie

10.2.2 Funkční soubory cookie

 

Funkční soubory cookie se používají k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti. Tyto soubory cookie se například používají k personalizaci obsahu podle vaší polohy. Umožňují také naší webové stránce zapamatovat si provedené volby (jako je vypnutí používání souborů cookie nebo umístění, které jste dříve vybrali) a poskytnout tak osobnější funkce.

10.2.3 Výkonnostní soubory cookie

 

Výkonnostní soubory cookie nám pomáhají porozumět chování uživatelů našich webových stránek. To nám umožňuje neustále naše webové stránky zlepšovat a poskytovat ty nejlepší informace na podporu našich cílů projektu. Tyto soubory cookie se také používají k zjišťování toho, jak jsou naše webové stránky efektivní. Například nám tyto soubory cookie říkají, na které stránky návštěvníci nejčastěji chodí a zda dostávají z webových stránek chybové zprávy.

10.2.4 Všechny soubory cookie jsou řízeny třetími stranami a další informace můžete najít v oznámeních o ochraně osobních údajů vlastních webových stránek třetích stran. Používáme zejména nástroj Google Analytics, který nám umožňuje posoudit, jak vy a ostatní uživatelé webu používáte naše webové stránky, a tyto informace jsou zásadní pro neustálé zlepšování funkčnosti našich webových stránek. Mohou být uchovávány od 30 minut do dvou let. Informace generované těmito soubory cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google Inc na serverech ve Spojených státech.

10.3 Ovládání nastavení souborů cookie:

 

Jakmile nám dáte souhlas s používáním souborů cookie, uložíme cookie do vašeho počítače nebo zařízení za účelem zapamatování na příště. Internetové prohlížeče vám umožňují změnit nastavení souborů cookie, například blokovat určité druhy souborů cookie nebo jiné soubory. Soubory cookie tedy můžete zablokovat aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie.  Pokud však použijete nastavení svého prohlížeče k blokování všech souborů cookie, možná nebudete mít přístup na celé webové stránky nebo její části, vzhledem k tomu, že některé z těchto souborů cookie mohou být funkční soubory cookie. Další informace o mazání nebo blokování souborů cookie naleznete na adrese: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

11 Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

 

11.1 Podle odstavce 11.2, určitých výjimek, a v některých případech v závislosti na zpracovatelské činnosti, kterou provádíme, máte následující práva:

11.1.1 vznést námitku proti zpracování, které jsme odůvodnili na základě oprávněného zájmu, a vznést námitku (bez nutnosti jakéhokoli odůvodnění) vůči aktivitám přímého marketingu;

11.1.2 požadovat, abychom vám poskytli kopii vašich osobních údajů, které uchováváme, a vy máte právo být informováni o: (a) zdroji vašich osobních údajů; (b) účelech, právním základu a způsobech zpracování; (c) totožnosti správce údajů; a (d) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být vaše osobní údaje převáděny;

11.1.3 požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud: (a) je zpochybněna přesnost osobních údajů; (b) zpracování je zákonné, ale máte námitky proti zpracování osobních údajů; (c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny, ale jsou vyžadovány pro stanovení, výkon nebo obhajobu právního nároku;

11.1.4 požadovat, abychom vaše osobní údaje v omezených případech vymazali (např. pokud to již není nutné ve vztahu k účelu (účelům), pro které byly shromážděny nebo zpracovány);

11.1.5 v omezených případech požadovat, abychom vaše údaje předali jiné společnosti ve strojově čitelném formátu (přenositelnost údajů);

11.1.6 odvolat váš souhlas;

11.1.7 požadovat, abychom změnili způsob, jakým vás pro marketingové účely kontaktujeme;

11.1.8 požadovat, abychom opravili jakékoli chyby ve vašich osobních údajích nebo podle potřeby vaše údaje aktualizovali;

11.1.9 získat kopii záruk, podle nichž jsou vaše osobní údaje převáděny mimo EU; a

11.1.10 podat stížnost u místního dozorového úřadu na ochranu údajů.

11.2 Před zveřejněním osobních údajů, které jsou od vás požadovány, a také z bezpečnostních důvodů, vás můžeme požádat o další informace k potvrzení vaší totožnosti. Pokud to umožňuje zákon, vyhrazujeme si právo účtovat poplatek, například pokud je váš požadavek zjevně neopodstatněný nebo nepřiměřený.

12 Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat a měnit, abychom jej udrželi v aktuálním stavu v souladu s právními požadavky a se způsobem, jakým podnikáme. Pravidelně prosím sledujte tyto stránky, pokud jde o nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
 

13 Kontaktní informace

 

13.1 Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv popsaných v odstavci 11, můžete se na nás obrátit:

13.1.1 E-mailem: [email protected]

 

13.1.2 Dopisem adresovaným týmu pro ochranu osobních údajů: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380 USA

13.1.3 Telefonicky: +1 281 719 6000


 

Jakékoli stížnosti týkající se použití vašich osobních údajů se pokusíme vyřešit v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

13.2 Pokud jde o obyvatele členských států EU, máte rovněž právo kdykoli podat stížnost u svého vnitrostátního dozorového úřadu na ochranu údajů.  Nicméně doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na nás.