Školení

Pokud jde o efektivitu a udržitelnost, izolace provedená pomocí stříkané pěnové izolace je nepřekonatelná. Ať už začínáte, nebo máte již s aplikací pěny zkušenosti, školení v rámci Univerzity HBS vám mohou zlepšit dovednosti a pomoci vaší společnosti k úspěchu.

Spray Applicator

Trénik Aplikace Pěnové Izolace

Komplexní vzdělávací program vedený členy technických a servisních týmů HBS. Je realizován buď v HBS Center of Excellence, nebo  v tréninkových centrech pro aplikátory, a je navržen tak, aby vzdělával a pomáhal uživatelům SPF. Po absolvování zkoušky obdrží účastníci diplom společnosti HBS pro certifikovaného aplikátora.

Během tohoto školení budou probrány následující oddíly:

  • Základy a historie stříkané pěnové izolace
  • Vědecké poznatky ve stavebnictví a význam a požadavky na zateplení
  • Školení v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti
  • Úvod do stavebních předpisů 
  •  Trénink správného použití technologie
  • Seznámení se se stříkací pistolí a její údržba 
  • Osvědčené postupy při zpracování a použití materiálů 
  • Příprava staveniště a obchodní dovednosti 
  • Odstraňování problémů